Teknisk reglement Rallycross Supernasjonal 2019-2021. Høringsforslag

Rallycrosseksjonen har nedsatt en teknisk gruppe som har arbeidet med forslag til reglement for 2019-2021. Forslaget er mottatt av seksjonen med følgende melding fra arbeidsgruppen:

Reglementet er et resultat av jobbing i 2017 med avslutning i 2018. Gruppen består av Terje Nygård, Terje Morstad, Oskar Lund, Henning Nyberg, Geir Paulsen, Knut Sneisen og Tommy Kristiansen. Vi har i denne perioden hatt mye kontakt med SBF og deres regel ansvarlig. Vi har ikke kommet til den situasjonen at vi er helt like, men vi er noe nærmere en tidligere. Vi ønsker at dere alle leser forslaget og om dere ønsker kommer med innspill.

Som dere ser har vi lagt til rette for biler med Turbo i denne perioden, dette fordi gruppen ser at alle biler i dag går mot mindre turbomotorer. Om vi skal få utvikling i denne retningen må vi gjøre noen grep reglementsmessig. Vi ser også at internasjonal rallycross er i stor endring, og vi vil nok i fremtiden måtte se litt hva dette bringer med seg. Vi håper at dette forslaget fører til gode og saklige diskusjoner med gode innspill.

NB: Alle vi jobber for rallycrossens fremtid nasjonalt, og ved å opptre med positive verdier øker vi verdien på rallycrossen som en sport der samarbeidspartnere blir stolte av å assosiere seg med oss. Gruppen mener at det er fult mulig å være uenig uten at man bryter med de positive verdier, vi kan med sikkerhet si at vi har vært uenige i prosessen med endringene og vi har måtte finne kompromisser som alle kunne stå bak.

 

Custom engine eller motorblokk fra uavhengig produsent.
Om disse skal tillates i fremtiden må diskuteres nå. Det som er viktig er at vi da diskuterer dette etter noen krav:

Motorblokk fra uavhengig produsent (MUP), på 4 sylindret motor maks volum 3000ccm og maks boring 101,5mm. Motorblokken må være av metall, aluminium eller kombinasjoner av disse. Sylindre må være av magnetisk materiale. Roterende og bevegelige deler må være av metall.

Produsenter som Ørtinger, MDS, Mugen, Cosworth OSV er eksempler på produsenter av motorer som vil kunne oppfylle de overnevnte krav og være en MUP i fremtiden. Ønsker miljøet dette?

Innspill sendes til Rallycrosseksjonen: rallycross@bilsport.no . Innspillene bør være forslag til ferdig tekst, med en forklaring på hvorfor man ønsker denne endringen og hvordan dette vil påvirke bilene.

Forslaget ligger som vedlegg til denne saken og høringsfristen er 28. februar 2018

Det er også laget en betraktning rundt dette med motorer i rallycross som ligger som vedlegg til denne saken.

Høringsforslag teknisk reglement § 309 Supernasjonal 2019-2021

Betraktning motorer i Rallycross