Terminliste NM og NC Racing

Terminlisten for 2014 har vært en hard jobb å få på plass, mange hensyn er blitt tatt og mange forhold har blitt diskutert og vurdert. Vi har hatt god dialog med førerforeningene og takker de for deres innspill og jobb rundt terminliste. Selve løpsformatet vil vi komme tilbake på, men som dere vil se av terminlistene vil noen av løpene få tilpassede opplegg for å utvikle Racing i fremtiden.
Her ligger en PDF oversikt over alle klassene : terminliste 2014

Racing NM klasse 1 og klasse 2. (GT1 og GT2)

Dato: Uke: Sted: Type Arrangement
09-11.05.2014 19 Vålerbanen NM Racing Åpningsløp
07-08.06.2014 23 Rudskogen NM Racing
20-22.06.2014 25 Rudskogen NM Racing stor arrangement
24-27.07.2014 30 Kinnekulle Ring SSK raceweek
09-10.08.2014 32 Vålerbanen NM Racing, rekrutering
30-31.08.2014 35 Jyllandsringen Grand Prix
12-14.09.2014 37 Rudskogen NM Racing Avslutningsløpet

I denne terminlisten er det mulig å stryke et av løpene som ikke går i Norge. Dette betyr at alle de Norske rundene blir 100 prosent tellende og man kan velge å stryke enten Kinnekulle eller Jullandsringen. Dette for å opprettholde regelverket for NM-runder der kun 1 runde kan være tellende utenfor Norge. Løpsformatet vil bli presentert så fort det er klart. Førerforeningene har kommet med konstruktive og gode innspill

Racing NM klasse 3 og klasse 4 (GT3 og GT4)

Dato: Uke: Sted: Type Arrangement
09-11.05.2014 19 Vålerbanen NM Racing Åpningsløp
07-08.06.2014 23 Rudskogen NM Racing
20-22.06.2014 25 Rudskogen NM Racing stor arrangement
24-27.07.2014 30 Kinnekulle Ring SSK raceweek
09-10.08.2014 32 Vålerbanen NM Racing, rekrutering
30-31.08.2014 35 Jyllandsringen Grand Prix
12-14.09.2014 37 Rudskogen NM Racing Avslutningsløpet

 I denne terminlisten er det mulig å stryke et av løpene som ikke går i Norge. Dette betyr at alle de Norske rundene blir 100 prosent tellende og man kan velge å stryke enten Kinnekulle eller Jullandsringen. Dette for å opprettholde regelverket for NM-runder der kun 1 runde kan være tellende utenfor Norge. Løpsformatet vil bli presentert så fort det er klart. Førerforeningene har kommet med konstruktive og gode innspill.
Racingseksjonen i NBF har besluttet å etablere en ny GT klasse tilnærmet lik den etablerte FIA GT 4 klassen som kjøres i flere Europeiske land inklusive Sverige. Klassen har et etablert regelverk for Cup biler type Ginetta og modifiserte GT biler av flere merker som er godkjent enkeltvis i forhold til vekt/effekt og andre tekniske forhold som er individuelt tilpasset de enkelte biltyper/merker. Arbeidet med å etablere en ny GT klasse kommer som følge av ønske om å tilpasse en klasse til et etablert internasjonalt reglement samtidig som at disse bilene ikke passer inn i dagens GT3 klasse. GT3 klassen opprettholdes som tidligere med hensikt å få de «opprinnelige» GT3 bilene på banen igjen.
Teknisk regelverk og mer info om den nye klassen er under arbeid og legges ut innen utgang januar.
Teknisk regelverk for alle øvrige NM og NC klasser legges ut innen 15 januar.


Racing NM Klasse 5 (Formula Basic)

Dato: Uke Sted Type Arrangement
12-14.09.2014 37 Rudskogen NM Racing Avslutningsløpet


Racing NM Klasse 6 ( Seven Racing)

Dato: Uke: Sted: Type Arrangement
09-11.05.2014 19 Vålerbanen NM Racing Åpningsløp
20-22.06.2014 25 Rudskogen NM Racing stor arrangement
24-27.07.2014 30 Kinnekulle Ring SSK raceweek
09-10.08.2014 32 Vålerbanen NM Racing, rekrutering
12-14.09.2014 37 Rudskogen NM Racing Avslutningsløpet

Seven racing vil få besøk av mange Danske førere den 20-22.06.2014 dette vil føre til et stort startfelt som igjen vil føre til god matching for alle førere på tvers av landene.

Racing NM Klasse 7 (Historisk Racing periode F og G <1300ccm)

Dato: Uke: Sted: Type Arrangement
09-11.05.2014 19 Vålerbanen NM Racing Åpningsløp
07-08.06.2014 23 Rudskogen NM Racing
09-10.08.2014 32 Vålerbanen NM Racing, rekrutering
30-31.08.2014 35 Rudskogen Rudskogen motorfestival
12-14.09.2014 37 Rudskogen NM Racing Avslutningsløpet


Racing NM Klasse 8 (Historisk Racing periode G >1300 og Periode H)

Dato: Uke: Sted: Type Arrangement
09-11.05.2014 19 Vålerbanen NM Racing Åpningsløp
07-08.06.2014 23 Rudskogen NM Racing
09-10.08.2014 32 Vålerbanen NM Racing, rekrutering
30-31.08.2014 35 Rudskogen Rudskogen motorfestival
12-14.09.2014 37 Rudskogen NM Racing Avslutningsløpet

Det vil bli åpnet for periode J1 (01.01.1982- 31.12.1985) i 2014. Dette håper vi vil bli flere biler som øker totalfeltet. Det er fortsatt slik at alle biler med HTP kan delta på disse stevnene men selvsagt må bilene være innenfor riktig periode for å ta NM poeng.

 Terminliste for Norgescup klassene 2014

Norgescup klasse 4 (GT4B)

Dato: Uke: Sted: Type Arrangement
09-11.05.2014 19 Vålerbanen NM Racing Åpningsløp
07-08.06.2014 23 Rudskogen NM Racing
20-22.06.2014 25 Rudskogen NM Racing stor arrangement
24-27.07.2014 30 Kinnekulle Ring SSK raceweek
09-10.08.2014 32 Vålerbanen NM Racing, rekrutering
30-31.08.2014 35 Jyllandsringen Grand Prix
12-14.09.2014 37 Rudskogen NM Racing Avslutningsløpet

I denne terminlisten er det mulig å stryke et av løpene som ikke går i Norge. Dette betyr at alle de Norske rundene blir 100 prosent tellende og man kan velge å stryke enten Kinnekulle eller Jullandsringen. Dette for å opprettholde regelverket for NM-runder der kun 1 runde kan være tellende utenfor Norge. Løpsformatet vil bli presentert så fort det er klart.

Norgescup klasse 5 (Formula Basic)

Dato: Uke: Sted: Type Arrangement
09-11.05.2014 19 Vålerbanen NM Racing Åpningsløp
07-08.06.2014 23 Rudskogen NM Racing
24-27.07.2014 30 Kinnekulle Ring SSK raceweek
09-10.08.2014 32 Vålerbanen NM Racing, rekrutering
12-14.09.2014 37 Rudskogen NM Racing Avslutningsløpet


Norgescup klasse 6 (Seven Racing JR)

Dato: Uke: Sted: Type Arrangement
09-11.05.2014 19 Vålerbanen NM Racing Åpningsløp
20-22.06.2014 25 Rudskogen NM Racing stor arrangement
24-27.07.2014 30 Kinnekulle Ring SSK raceweek
09-10.08.2014 32 Vålerbanen NM Racing, rekrutering
12-14.09.2014 37 Rudskogen NM Racing Avslutningsløpet