Tilpassing i § 266

I samråd med forbundslege Thomas Heggelund er det gjort en tilpassing i § 266 punkt 4.2.3

4.2.3 Faglært ambulansearbeider

Med faglært ambulansearbeider menes offentlig autorisert ambulansearbeider med kompetanse til å bruke akuttmedisinsk utstyr og iverksette livreddende og stabiliserende tiltak ved akutt sykdom og skade. Når ambulansearbeideren er medisinsk ansvarlig kreves det at vedkommende har delegering fra lege til å kunne gi medikamenter og å utføre AHLR.