Tilrettelegging for funksjonshemmede

Bane og sikkerhetsseksjonen vil minne klubbene på deres ansvar for tilrettelegging for funksjonshemmede.

Det må opprettes egne parkeringsplasser.

Det må være mulig å bruke rullestol på og til egnede tilskuerplasser.

Videre må det være særskilte toalettanlegg tilgjengelig.