Tilskudd til utstyr

Kulturdepartementet har i år bevilget 2,5 millioner til Norges Bilsportforbund, midlene skal brukes til forbedring av sikkerheten samt rekruteringsarbeid i klubber som er medlem i forbund tilsluttet NBF.

Siden 2018 er vi tilført 13,5 millioner kroner noe som har gitt en rekke klubber sikrere og bedre baner.

I år er vi gitt mulighet til å gi tilskudd til utstyr for rekrutering. Dette er en stor nyhet som vi håper klubbene benytter seg av.

Her ser dere en oversikt over hva man kan søke om.

Lysanlegg:

Dette er et system som gjør det mulig å begrense personellbehovet på våre baner. Det er enkelt sagt et system som kommuniserer fra løpsledelse til den aktive via lyssignaler. Dette bedrer sikkerheten for funksjonærene betraktelig.

Barrierer, gjerde og autovern

Barrierer, sikkerhetsgjerde og/eller autovern mellom banetraseer og mellom bane og omgivelsene:

Dette vil sikre deltakere mot å treffe hverandre samt å sikre at deltakerne ikke kjører ut av banetraseen og treffer hinder på utsiden.

Kommunikasjonsutstyr:

Dette er høyttalersystemer som vil sikre en enkel og sikker kommunikasjon fra løpsledelse til den enkelte deltaker.

Overvåkningsutstyr:

Dette er videoutstyr med skjermer som gjør det mulig å se alle hendelser på banen og som gir løpsledelsen umiddelbar informasjon om alt som skjer i løpet. Dette vil øke sikkerheten for deltakerne.

Teknisk utstyr for å bekjempe brann i depot og ute på banen.

Dette er utstyr som f.eks brannhydrant, brannposter, skumanlegg, vanntanker/reservoar og varslings utstyr

Etablering av racekontroll med utstyr for å overvåke løp og hendelser.

Utstyr/kjøretøy som klubbene kan bruke i rekrutteringsarbeidet spesielt for unge.

Innenfor dette ligger også muligheten for å søke støtte til utstyr for SimRacing

 

Ved spørsmål kontakt Tom Vidar Kaasa på mail: tom.kaasa@bilsport.no