Treningsansvarlig Formel-K

kartlogo.JPGNBF v/Kartingseksjonen har bestemt at hver klubb med organisert trening må ha minst en lisensiert treningsansvarlig. Denne personen er igjen ansvarlig for å lære opp flere treningsansvarlige i sin klubb. Som et hjelpemiddel til de treningsansvarlige, har Kartingseksjonen utarbeidet en Power Point presentasjon for bruk i opplæringen. Den er sendt ut til de lisensierte treningsansvarlige vi har e-mail adresse til. Dere som ikke har fått den på mail, kan henvende dere til nestleder i Kartingseksjonen hos NBF, telefon 23 054506. Dere vil da få denne tilsendt.