Treningssamling i Oslo 15. og 16. november 2008

talentutvikling.jpgUnder Bilsportkonferansen på Lillehammer sist helg ble det informert om den kommende treningssamlingen for unge bilsportsutøvere.
Vi inviterer således alle unge bilsportsutøvere fra ca 12 års alder til å melde seg på denne fellessamlingen.

Denne helgen arrangeres også NBF’s store premieutdeling på Lillestrøm, programmet for treningssamlingen legges opp slik at det er mulig å få med seg begge deler.
Programmet vil bestå av treninger (3 økter) med NTG trener Fredrik Brenna Lund på Haugerud Skole i Oslo samt i Frognerparken. Det faglige vil foregå på Harald Huysman Karting (HHK).

Program blir som følger:

Lørdag:
0900-1030 Treningsøkt Haugerud skole
1100-1400 Lunsj kombinert med å se mestermøte i gokart på HHK
1400-1600 Plenumsaktiviteter på HHK.
-Foredrag av Anti Doping Norge. NBF har inngått samarbeid med Anti Doping Norge. Alle bilsportutøvere kan fra 1.1.2009 bli testet under konkurranser.
-Foredrag av en spennende bilsportutøver.
1900 NBF Premieutdeling

Søndag:
1000-1130 Treningsøkt Haugerud skole
1200-1300 Lunsj på HHK
1330-1500 Treningsøkt i Frognerparken

Dette blir en samling for hele bilsportnorge, dette betyr utøvere fra nord til syd. Vi har derfor satt en deltageravgift på kr 500,- (eks. bespisning) som vi kanaliserer tilbake som reisestøtte til langveisfarende etter følgende modell:

Sone 1 Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Telemark, Vestfold, Hedmark og Oppland.
Ingen reisestøtte utbetales

Sone 2 Vest Agder, Aust Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag.
Kr 700,- i reisestøtte

Sone 3 Nordland og Troms
Kr 1.400,- i reisestøtte

Sone 4 Finnmark
Kr 2.100,- i reisestøtte
Reisestøtten utbetales i etterkant av samlingen, husk å oppgi kontonummer ved påmelding!

NBF har gjort avtale med et hotell på Lørenskog som gir fordelaktige priser på overnatting:
Thon Hotell Triaden
Gamleveien 88, 1476 Rasta
Tlf 66 10 97 00
Hjemmeside: http://www.thonhotels.no/triaden
E-mail: triaden@thonhotels.no
Priser inkl forkost: Enkeltrom kr 795,-
Dobbeltrom kr 995,-
Referer til avtale med Norges Bilsportforbund

Vi ser frem til å se igjen de av dere som var med oss på samlingene i Oslo og Stavanger i vinter, men også mange nye bilsporttalenter, gjerne sammen med foresatte/ støttespillere. Det legges opp til at sistnevnte kan ta del i den faglige delen lørdag ettermiddag og selvfølgelig premieutdelingen på kvelden (påmelding må gjøres uavhengig av treningssamlingen, se www.bilsport.no ).

Vi ber klubbene bringe denne innbydelsen ut til sine aktive å påvirke disse til å melde seg på. Vi ønsker mange unge utøvere på samlingen som vil å satse seriøst på sin idrett. Husk dette er muligheten til å bli en enda bedre bilsportutøver.

Påmelding sendes til: Norges Bilsportforbund v/Stine Majorsæter
e-mail: stine.majorsater@bilsport.no, eller
fax: 23 05451

Påmeldingsfrist 5. november 2008

Spørsmål stilles til: Holm Jacob Matheson
holm.matheson@bilsport.no
Mobil: 906 15000
Stine Majorsæter
stine.majorsater@bilsport.no
Tlf: 23054500

VIKTIG, MÅ LESES:
Ved påmelding ber vi om følgende informasjoner:
– navn på utøver og adresse
– alder
– telefon, event. mail
– klubbtilhørighet
– aktiv i hvilken gren
– antall ledsagere
– behov for transport i Oslo – kontonummer for overførsel av reisestøtte etter samlingen

Deltageravgiften på kr 500,- kan forhåndsbetales til NBF på konto nr 6049.05.17815 eller kontant ved ankomst samlingen lørdag.

Vi serverer varm lunsj begge dager hos Harald Huysman Karting, betales ved disken:
Lørdag: Hjemmelaget lasagne Kr 150,- inkl mineralvann
Søndag: Hjemmelaget kyllinggryte m/ris Kr 150,- inkl mineralvann

Vi sender en sluttinstruks til alle påmeldte i forkant av samlingen.
Vel møtt til treningssamling i regi av NBF Talentutvikling!

Vennlig hilsen
Holm Jacob Matheson
NBF Talentutvikling