Treningssamling Oslo 14.-15. nov. 2009 Sluttinstruks.

Her ligger sluttinstruks for påmeldte til treningssamlingen 14.-15. nov. 2009.
Denne har også blitt sendt pr. mail eller post til samtlige påmeldte.
sluttinnstruks-samling-oslo.pdf

 Velkommen !