Undersøkelser rundt appellsak

Norges Bilsportforbunds styret har vedtatt at det skal gjennomføres en ekstern undersøkelse av alle omstendigheter rundt avgjørelser og beslutninger som ble tatt i etterkant av Appelldomstolens avgjørelse i appell 287, Ole-Henry Steinsholt.

Styret har i den forbindelse engasjert advokat Niels R. Kiær til å foreta undersøkelsene. Kiær er velkjent for sin brede kompetanse innenfor idretts- og foreningsjus. Han er partner i advokatfirmaet Rime, og blant annet my engasjert av Norges Idrettsforbund og Antidoping Norge.

Niels R. Kiær gis mandat til å foreta alle nødvendige undersøkelser i saken. Det vil si gjennomgang av saksdokumenter og utføre samtaler med involverte personer, samt vurdere resultatene av disse undersøkelsene opp mot NBFs gjeldene regelverk.
Kiær gis også mandat til å gjøre undersøkelser rundt Apppelldomstolens valg av å skjerpe straffen for Steinsholt til også å inneholde en suspensjon, og gi sine kommentarer og vurderinger rundt dette.

Mandatet begrenser oppdraget til undersøkelser. Kiær skal ikke komme med forslag til evt handling eller reaksjon i etterkant som følge av undersøkelsene. Kiær legger frem sin rapport i et felles møte mellom NBFs styre, Appelldomstolen, Domsutvalget og evt. andre relevante involverte personer.  Rapporten vil også være tilgjengelig for offentligheten.