Utbyggingen har startet på Rudskogen!

rudskogen_nov_10.jpgRakkestad Motorpark AS har valgt Sarpsborg Park & Anlegg AS som entreprenør for utbyggingen av Norges hovedanlegg for motorsport – Fase 1, ny asfaltbane og depot – på Rudskogen. Utbyggingen er i gang, og anlegget skal åpnes for kjøring sommeren 2011. Fase 2, bygninger og tribune er under prosjektering og planlegges sluttført til offisiell åpning av anlegget i 2012.

-Sarpsborg Park & Anlegg AS hadde beste pris, og totalt sett den beste pakken av tilbyderne, sier John Thune», styreformann i Rakkestad Motorpark AS. «Det er gledelig å meddele at entreprenør er valgt, formalia iht. myndighetskrav er plass, og at utbyggingen er i gang.

Den tyske banearkitekten Herman Tilke, har designet banen. Norges Motorsportforbund, Norges Bilsportforbund og de respektive forbunds utøvere av asfaltracing har kommet med faglige innspill til banedesign underveis. «I denne prosessen har alle blitt hørt. Målet er å tilby det best mulige anlegget for sporten i årene fremover», sier Per Sunde, daglig leder i Rakkestad Motorpark AS.

-Vi har nå jobbet i flere år med fokus på utbyggingen, og endelig settes spaden i jorda. Banen tilfredsstiller både nasjonale- og internasjonale krav mht design, lengde, kjøreopplevelse og ikke minst sikkerhet, sier Harald Huysman, daglig leder i Rudskogen Motorsenter AS.

FAKTA
Rakkestad Motorpark AS, er eiet av Rakkestad Kommune, Borg MC, Rudskogen Motorsenter AS, samt lokale NAF- og KNA klubber (kontorer) i Østfold. Rakkestad Motorpark AS er selskapet som mottar spillemidler fra det offentlige, og som står for utbyggingen på Rudskogen.
Rudskogen Motorsenter AS, Kulturdepartementet og Østfold Fylkeskommune, finansierer utbyggingen av Norges Hovedanlegg for motorsport på Rudskogen.
Rakkestad Motorpark AS eier og står ansvarlig for utvikling og vedlikehold av anlegget. Rundskogen Motorsenter AS har inngått en 40 års avtale med Rakkestad Motorpark AS om leie av anlegget og vil formidle banetid til sporten og andre brukere av anlegget.