Utviklingsstipend til Grøndal

A_Grondal_14_Bardola
NAF motorsport Asker og Bærums gjennomførte sitt 43. julebord på rad i klubbens historie og det 40. julebordet her på Geilo denne helgen.

 

 

Det var rundt 100 personer hadde tatt turen til Geilo og julebordet på Bardøla. Blant de som deltok var også NAFs president Odd Samuelsen.

 

 

Avdelingens utviklingsstipend

 

For første gang ble NAF Avdeling Asker og Bærums Utviklingsstipend utdelt. Det ble delt ut av formann i avdelingen Stig Wettre-Johnsen.

 

Formålet er å gi en aktiv som står på terskelen til en profesjonell karriere nasjonalt eller internasjonalt en hjelp på veien.

 

I 2014 ble stipendet på 35.000,- gitt til Anders Grøndal som står foran en spennende lansering av nytt team i VM til neste år

 

Bidraget er ment å støtte utøveren i sin utvikling som toppidrettsutøver.

 

NAF Motorsport Asker og Bærums ærespris 2014

 

NAF Motorsport Asker og Bærums ærespris er den høyeste

Utmerkelsen vi deler ut fra vår klubben.

NAF Motorsport Asker og Bærums ærespris deles ut til en som har utmerket seg enten sportslig eller som funksjonær med stor innsats.

NAF Motorsport Asker og Bærums ærendspris er en vandrepris.

Æresprisen ble opprettet etter navneskiftet I 2006 og skal nå deles ut for 8 gang.

 

Så til årets kandidat som har vært aktiv i klubben siden tidlig på 70 tallet.

Vedkommende er både som aktiv fører og kartleser, på grusbane og i rally og flere løp i Challenge. Det er en han, som har hatt mange verv i klubben en årrekke også som kreativ potet og propell i Knoll og Tott Teamet sammen med prisutdeler Erik Tandberg. De siste årene har mye av fokuset vært å få Rally Telemark på bena som NM runde.

 

Klubbens ærespris ble delt ut for 8. gang og gikk til til Vidar Holum

V_Holum

Fra v. En stolt nestleder i NAF avdeling Asker og Bærum Vidar Holum sammen med prisutdeler Erik Tandberg NAF Motorsport Asker og Bærum overrekker den gjeve vandrepokalen.

 

Æresmedlemskap

Klubbens tidligere sekretær Hans Chr Bjerke ble tildelt æresmedlemsskap.

 

Formann i avdelingen Stig Wettre-Johnsen stod for overrekkelsen.

 

Hans Chr. Bjerke ble ansatt som avdelingens første heltidsansatte medarbeider den 25. april 1969. Påskjønnelse gis for hans langvarige innsats for avdelingens medlemmer, tillitsvalgte og befolkningen for øvrig gjennom sitt arbeid som avdelingens sekretær og daglige leder gjennom snart 45 år.

 

I dette arbeidet har Hans Chr. Bjerke fremstått som en utrolig pådriver og motivator med en positiv innstilling og redelighet.  Videre har han vært en enestående støtte for de tillitsvalgte til å utøve sin verv. Uten Hans Chr. Bjerke`s innsats ville ikke avdelingen vært en av de mest aktive avdelingene blant i Norges Automobilforbunds 71 avdelinger.

 

Hans innsats har gått lang utover det man kan forvente av en ansatt hvor mye av hans engasjement må sees på som ulønnet ekstrainnsats. For alle som har kontaktet avdelingen gjennom besøk eller pr telefon, har blitt møtt med en helt spesiell imøtekommenhet uansett hvilke ærend det skulle være.  Gjennom snart 45 år er det mange som har blitt hjulpet og støttet ved henvendelse til vårt kontor og mang en tillitsvalgt har funnet stor inspirasjon til arbeidet gjennom møte med Hans Chr.

 

Når han nå har trått tilbake for aldersgrensen på 70 år, er det mange som vil se med stor takknemlighet til det engasjement og arbeid Hans Chr. har nedlagt gjennom alle disse år på en slik fortjenestefull måte. Denne innsatsen vil fremstå som et eksempel for andre i mange sammenhenger.

 

På denne bakgrunn har avdelingen enstemmig gått inn for å tildele Hans Chr. Bjerke æresmedlemskap i NAF avdeling Asker og Bærum.

 

Klubbmesterskapene

 

Rally 2014

I 2014 har 28 aktive representert NAF Motorsport Asker og Bærum og tatt poeng i vårt kubbmesterskap i rally, og dette er vi veldig stolte av.

 

Grunnlagene for klubbmesterskapet I rally i 2014 er basert på 8 terminfestede løp

 

Rally Sigdal,   Rally Hadeland,   Rally Finnskog,     Numedalsrally,   Rally Sørland, Aurskog Høland rally,     Rally Hedemarken   og tilslutt Rally Telemark.

 

Og av disse er det de 5 beste resultatene som teller til følgende vinnere:

 

RALLY FØRERE:

3          Med 160 poeng Bernt Kollevold

2          Med 350 poeng Georg Gjertsen

1          Og med hele 430 poeng Anders Grøndal

 

 

RALLY 2. FØRERE:

3          Med 370 poeng Roar Sundsten

2          Med 380 poeng Veronica Engan

1          Med 430 poeng Roger Eilertsen

 

RALLY POTTEN 2014.       (Totalt på kr 48 000,-)

 

Rally potten ble første gang delt ut i 1991 og deles nå ut for 23 året på rad.

Rallypotten deles ut etter samme resultater som i rallymesterskapet til NAF Motorsport Asker og Bærum.

Men Rallypotten deles ut til de 3 beste i fører klassene A.B.C, og de 3 beste blant kartlesere).

Det er NAF Avd A og B som deler ut Rally potten og derfor gir jeg ordet til avdelings leder Stig Wettre-Johnsen

 

  1. Førere

3 plass           Rolf Ingar Schou                            kr. 2 000,-

2 plass           Bernt Kollevold                               kr. 4 000,-

1 plass           Anders Grøndal                              kr. 6 000,-

————————————————————————————————-

  1. Førere (2 premier i år)

2 plass           Jens Erik Eriksen                            kr. 4 000.-

1 plass           Arnt Gustav Olsen                          kr. 6 000,-

————————————————————————————————-

  1. Førere

3 plass           Ole Martin Karlsen                          kr. 2 000,-

2 plass           Kristoffer Bekkemellem                  kr. 4 000,-

1 plass           Georg Gjertsen                                kr. 6 000,-

 

————————————————————————————————–

 

2. førere ( kartleser)

3 plass           Roar Sundsten                               kr. 2 000,-

2 plass           Veronica Engan                             kr. 4 000,-

1 plass           Roger Eilertsen                             kr. 6 000,-

 

 

Grasrotandel NAF Motorsport Asker og Bærum

 

Motorsports komiteen besluttet i 2008 at 50 % av innkommende midler fra grasrotandelen skal deles ut til en utøver eller en ildsjel i NAF Motorsport Asker og Bærum.

 

NAF MS AB ble godkjent som grasrotmottager i 2008 og 50% andelen ble delt ut for første gang i 2009

Grasrotandelen deles ut for 6 gang i år og totalt har det nå blitt delt ut

Ca kr 60 000.- til klubbens aktive medlemmer

 

I 2009 Marius Aasen , 2010 Ole Martin Karlsen , 2011 Marcus Påverud,

2012 funksjonær teamet Gjøvik med familiene Taie / Wold johansen Dagestad og i

2013 Jens Erik Eriksen.

 

Årets andel er på kr 10 000 ,- og skal i år deles på 2 utøvere.

 

Grasrotandelen 38 spillere har skapt kr 15 000 i år, gjennom årene er vi opp i ca 100 000 kr.

Så til kandidatene: begge oppvokst i bilsportsmiljø i Bilcross og Racing

 

Årets grasrotandel på 2 x 5000 kr går til.

 

Stian Dagestad     og       Marcus Påverud.

 

Bakkeløp og Racing

 

Utdrag fra klubbregler.

Regler for Bakkeløp / Hastighet og Racing:

 

Tellende løp i dette mesterskap er resultater oppnådd i NM.

 

Motorsportskomiteen kan til enhver tid innby til spesielle klubbmesterskap

 

Klubbmesterskap racing.                       1 premie Marcus Påverud

 

Klubbmesterskap Bakkeløp.                 1 premie Anders Grøndal

 

NM diplomene til Kartlesere.

 

For våre fantastiske resultater i NM, hvor Veronica ble første kvinne til å ta denne gjeve tittel.

Gull    Veronica Engan    

Sølv   Roger Eilertsen

Bronse Roar Sundsten  

 

 

 

Challenge

Grunnlaget for klubbmesterskapet i Challenge er resultatene fra AS Bilgaranti Challenge Cup 2014

KLUBBMESTERSKAP – CHALLENGE. 2014

 

FØRERE KLASSE C

1 Plass          Anders Grøttum

 

FØRERE KLASSE B

1 Plass          Anders Grøttum

 

FØRERE KLASSE A

1 Plass          Aasmund Kleve

 

 

 

 

 

KARTLESERE KLASSE C

1 Plass          Kjetil Engan

 

KARTLESERE KLASSE B

1 Plass          Jørn Grøttum

 

KARTLESERE KLASSE A

1 Plass          Leif Arne Neset

 

 

BESTE KVINELIGE KARTLERSER.

Marita Huseby

 

 

 

Dag Halvorsens priser.

 

Dag Halvorsen er tillitsvalgt , har vært kartleser for blant annet Valter Jensen, Gunnar Stenberg, Roar Vannebo, Erik Aaby og Rolf I Schou)

-Faren hans Ulrik Møller Halvorsen var aktiv rallykjører på 50 og 60 tallet og pokalene/premiene kom fra han.

 

-Glasspremien var fra Hadelandsløpet( ca. 1960) og den gikk til Veronica som første kvinnelige kartleser med NM-gull. Dessverre ikke tilstede.

 

-Sølvpokalen var fra NAF’s høstløp 1962(antakelig PO-løp) til Anders. Denne premien gikk til en fører som debuterte i Sigdalsrally 2003. Det endte med brutt løp, men har senere fått 10 NM gull i rally og bakke. Altså Anders Grøndal.