Covid-19: Veileder for bilsportaktiviteter

NBF har utarbeidet en veileder for hvordan bilsportaktiviteter kan gjennomføres på en trygg måte i forhold til smittevern i forbindelse med Covid-19.

 

Veilederen skal være et verktøy for arrangører slik at de kan gjennomføre arrangementer på en trygg måte. Den vil bli oppdatert etter hvert som myndighetene kommer med nye retningslinjer og pålegg.

Veilederen finner du under vår temaside om Covid-19 eller her:

https://bilsport.no/wp-content/uploads/2020/05/Veileder-for-gjennomf%C3%B8ring-av-Aktiviteter-i-Bilsportsammenheng-ver08052020-1.pdf

 

https://bilsport.no/informasjon-og-retningslinjer-i-forbindelse-med-covid-19/