Vellykket Bilsportkonferanse

Bilsportkonferansen på Gardermoen ble en stor suksess. Konferansen ble arrangert sammen med NMK sitt Sportsmøte, og gikk over tre dager.

Flere hundre fra bilsporten var samlet på Gardermoen i helgen, og de første møtene og kursene startet allerede fredag morgen.

Lørdag var det klart for seksjons- og grenmøter, og mange deltok også på NMK sin premiegalla på kvelden. Søndag fortsatte det med enda flere kurs og møter.

Sammen framover
Lørdag morgen holdt NBF sin president, Glenn Mellegaard, en åpningstale til alle deltakerne.

Samhold og samarbeid mellom alle aktører i Norsk Bilsport var NBFs presidenten sitt hovedbudskap åpningstalen under Bilsportkonferansen.

Glenn Mellegaard, som har under to måneder i presidentstolen, understreket viktigheten av at vi står sammen i bilsporten og han lanserte også slagordet «Norsk Bilsport – sammen framover» fra scenen.  Det ble også delt ut både T-skjorter og klebemerker med dette budskapet til alle de 430 fremmøtte.

I forbindelsen med viktigheten av samhold og samarbeid ga han også honnør til NMKs hovedstyre som har jobbet for en demokratisering av organiseringen av NBF og nå fått gjennomslag for alle sine krav. NMK, KNA og FMK er nå tre likeverdige parter i NBF etter at nye vedtekter ble vedtatt i september.

Presidenten trakk også frem at Norsk Bilsport er en suksess. I en tid da mange har økonomiske utfordringer og andre idretter mister oppslutning, konstaterte Mellegaard at det er en økning i antallet fører- og vognlisenser samlet på 3,5% i år. Det betyr at det gjøres utrolig mye bra ute i klubbene. Vi har et tilbud som folk ønsker å være en del av Norsk Bilsport og klubbenes virksomhet.

Godt fremmøte i Rallyseksjonen
Det ble informert rundt funksjonærer i rally, og det var ekstra fokus på hvordan man skal ta vare på debutanter og få disse ut på skogen. I tillegg ble det diskutert endringer i reglement og terminlister for 2024.

Frank Tore Larsen holdt også et foredrag, samt at NMK informerte om NMK Junior Rally Stipend og NMK Rallycup.

Interessante nyheter fra Offroadseksjonen
Fra 2024 innføres Norgescup og NM for codrivere i Biltrial. Tidligere har det bare vært føreren som har samlet Norgescup-poeng i Biltrial, men codriver er en viktig person når bilene skal over og gjennom vanskelige partier i banen. Har man codriver, har man øyne på begge sider av bilen.
Offroadseksjonen innfører derfor codriver som egen klasse i Norgescup og NM for Biltrial for de som deltar i de klassene der det arrangeres Norgescup og NM. Forslaget ble godt mottatt av de som var til stede på konferansen.

Alle arrangører i Biltrial og Formula Offroad var representert, og man planlegger både Norgescup, NM og World Cup i 2024. Det er KNA Telemark som skal arrangere World Cup for Formula Offroad september.

I august er det EM i Biltrial i Tyskland (Eurotrial), der de fire beste i hver klasse etter årets Norgescup foreløpig er kvalifisert til å være på Norges landslag.

Østre Agder Motorsport skal arrangere Sørlandscup med 5 løp fordelt på 3 klubber.

Konferansen hadde også representanter for Terreng Touring. KNA Indre Ytre Østfold arrangerer Terreng Touring ved Rudskogen i Østfold. Terreng Touring er en rekrutteringsgren for Biltrial med stort fokus på det sosiale. Man kjører ut i skogen, fører bilene gjennom gjørme, og klatrer over steiner og røtter. Ofte har de treff med overnatting der man griller og har aktiviteter for hele familien. I denne grenen kan man løse familielisens.

Ordstyrer Øystein Rognes innledet dagen med å snakke om Fair Race. Han satte fokus på den gode jobben arrangører, jury og funksjonærer gjør gratis og helt frivillig. Vi må tenke oss om før vi kritiserer. Vær hjelpsom overfor hverandre. Vis respekt for hverandre. Tell til 10 før dere fyrer løs mot noen, sa Rognes i sin innledning.

Det var god stemning blant offroadfolket i helgen, der mye av tiden gikk med til å diskutere reglement for 2024.

Bilcrosskonferanse

140 deltagere var samlet til det som ble en vellykket og konstruktiv samling. Seksjonen fikk gode tilbakemeldinger fra de fremmøtte som vil gjøre arbeidet enklere når det gjelder å bestemme et reglement for 2024. Budpris er naturlig nok det som opptar miljøet i stor grad og her fikk seksjonen gode innspill og begrunnelser. Alle de fremmøtte syntes enige om at vi må jobbe med positivitet og ivareta grunnstenen i bilcross og sørge for at dette foregår som det er ment: deltar du på bilcrossløp er bilen din til salgs! Elektronisk budløsning og reserveløsninger ble også presentert og diskutert.

Budkonvolutter vil utgå i sin nåværende form og man vil gå over til budskjema som ny løsning. Det var god stemning, og innlagte konkurranser og pakkelek skapte mye humor i konferansen.

Bilde: Runar Maribo ble til slutt siste mottager i pakkeleken og belønnet med gullhatt til å pynte seg med på kveldens fest.

 

Racingkonferanse
I Racingseksjonens konferanse stilte overkant av 40 personer som var en blanding av arrangører og førere.

Racing NM ble evaluert, og presentert planer for 2024.

I Norsk racing holdt også Norsk FunSport, Corsa Italiana og BMW CCN Racing et innlegg hvor det ble evaluert og presentert planer for 2024.

Det skal være enkelt å starte med Norsk racing. Man kan starte med Norsk FunSport, gå videre til Clubracing, Racing NM og videre internasjonalt. Forutsigbarhet – framsnakking av sporten og best sammen!

Driftingkonferanse
I Driftingseksjonens konferanse stilte nærmere 40 personer opp. Det var flest førere. Det ble gått igjennom reglement og det ble presentert ny daglig leder i Norwegian Drift Championship (NDC).

Driftingseksjonen har gjort grep som skal være kostnadsbesparende for førere i 2024. Det blir 3 NM runder som innen 1. desember som skal presenteres, samt Norges Cup!

Nesten 50 på kartingmøte
Nesten 50 fra hele landet som deltok på Kartingseksjonens møte.

I korte trekk ble dette gjennomgått:

-Oppsummering av sesongen 2023

-Regelendringer 2024

-Gjennomgang av terminliste for 2024

-Tildeling av NM 2024 – NMK Andebu

-Mange gode innspill fra salen som Kartingseksjonen vil ta med seg videre.

Crosskartseksjonen

Crosskartseksjonen inviterte først og fremst til arrangørkonferanse for NM arrangører. Det ble en konstruktiv konferanse hvor man diskuterte felles løsninger for å gjøre arrangementene best mulig. Seksjonen vil komme med mer informasjon om dette når innspill og diskusjoner er konkludert i seksjonen.

Seksjonen har i høst samarbeidet godt med Sverige og Danmark og kommet frem til felles tekniske regler og dette ble også gjennomgått på konferansen. Se informasjon fra Crosskartseksjonen

Fartsmåling er et omdiskutert tema når det gjelder hvordan dette skal gjøres. Norge vil, i likhet med Sverige og Danmark, gjennomføre dette med GPS-pucker. Til dette trengs det egne funksjonærer som kan utføre dette på løpene. Seksjonen ønsker derfor sammen med miljøet å komme i kontakt med personer som kan hjelpe til med dette. Dette kan gjerne være noen som er på løpene i forbindelse med et team eller lignende og som kan tenke seg å bistå med disse oppgavene.

Også Rallycross hadde først og fremst arrangørkonferanse for NM-arrangører med fokus på hva man kan gjøre bedre, og hvordan vi felles kan komme frem til gode løsninger. Arrangører for både 2023 og 2024 deltok, og det ble lagt vekt på erfaringsutveksling. Depot og sikkerhet er en utfordring som vi må ta på alvor og dette hadde også fokus på konferansen.

Teknisk reglement ble også et tema på konferansen. Man har over flere år hatt et mål om å fornye bilparken i Supernasjonal, men samtidig er seksjonen opptatt av at reglementet skal være inkluderende, ikke ekskluderende. Slik den økonomiske situasjonen er for mange i disse tider, prøver man så langt det er mulig å finne en balanse mellom uttalte mål og den faktiske situasjonen. Selv om reglementet er satt til og med 2025 ser man at det er viktig å overvåke utviklingen for å sikre at vi har bra deltagelse i klassene.

 

Funksjonærkurs
Fredagen startet med funksjonærkurs. NBF`s instruktører holdt følgende kurs:

-Jurymedlem kurs

-Løpssekretær kurs

-Løpsleder kurs

-Teknisk grunnkurs: Bilcross, Rallycross, Crosskart

-Racekontroller

-Oppdatering løpsleder/jury

I tillegg ble det på søndag holdt ny oppdatering for løpsleder/jury, samt junior instruktørkurs for crosskart, bilcross og rallycross.

165 personer deltok på disse kursene!

Dragracing og Talentutvikling
Det ble også holdt vellykkede møter i Dragracingseksjonen, der det var stort og konstruktivt engasjement,  og NBF Talentutvikling Alt i alt må man oppsummere årets Bilsportkonferanse som en stor suksess og et tegn på at det står bra til i norsk bilsport.

SAMMEN FRAMOVER!