Viktig informasjon fra kartingseksjonen.

Hei alle karting-venner!

Da nærmer vi oss det første løpet i karting igjen, som skal kjøres på Vamoen helgen 6 juli. Vi ønsker alle deltakere, arrangør og funksjonærer lykke til!

Vi har også lagt bak oss en fantastisk flott helg hos KNA Oppland på deres anlegg i Elvedalen, der fokus var samhold, trening, lek og moro, kombinert med sosialt samvær. Det ble en flott helg og vi setter stor pris på å være vitne til den omsorgen som miljøet viser.

Som sikkert alle forstår så kan eller ønsker vi ikke å gå inn i detaljer om selve ulykken på Andebu.
Men vi ønsker derimot å informere dere om at vi nå har drevet med et omfattende kartleggingsarbeid, og hentet inn alle relevante data fra ulykken. Dataene er nå klargjort for ulykkeskommisjonen hos oss som nå skal gjøre sitt arbeid i tett samarbeid med FIA.
Vi har full forståelse for at mange er utålmodig og søker etter svar, men vi må få be om at ulykkeskommisjonen får arbeidsro til å utføre dette arbeidet.

Parallelt med arbeidet i kjølvannet av ulykken, så foregår det også mye arbeid dedikert til sikkerhet og løps avvikling. I samråd med arrangører vil det fremover legges fokus på opplæring av personell som er knyttet til arrangementet, som frivillige. NBF sitt ansvar er å bringe frem materiale for å avvikle opplæring, og det er arrangørens ansvar å gjennomføre denne opplæringen, med støtte fra NBF ved behov. Gjennom en tett dialog med klubbene så skal vi tilføre kompetanse til de frivillige funksjonærene som stiller på løp, og de er vi helt avhengige av for å få arrangert disse løpene.

Med fokus på deltakernes sikkerhet så arbeides det også med følgende:

Akuttberedskap fra autorisert helsepersonell og ambulanse fra Sykehusene/Helseforetakene. Ambulansen vil være bemannet med helsepersonell som innehar høy skadestedskompetanse og som har direkte kontakt med AMK sentralen via eget samband.
Dette er et nytt tiltak i samarbeid med det offentlige, og vil være synlig allerede på Andebu i august når NM skal arrangeres. Vi vil komme med mer informasjon rundt dette etter NM på Andebu.

 

Konkrete regelendringer og presiseringer:

Regelendringer:

Fra og med 1.august i år vil det på løp, i klassene JR125 og oppover bli påbudt å benytte CIK- FIA homologert ribbensbeskytter iht. FIA Standard 8870-2018. Se technical list no.87 Technical list Karting body protection. Vi vil også i klassene cadetti og mini sterkt anbefale å benytte en ribbensbeskytter iht. overnevnte FIA standard, selv om dette ikke er et krav.  Overnevnte krav og anbefaling vil også gjelde på trening i fra 01.01.2025.

Det vil også fra og med 1.august på løp i klassene JR125 og oppover være et krav om at bakre støtfanger skal være montert og justert på en slik måte den til enhver tid minimum flukter med bakhjulenes ytre sidevegg. Se tegning no 2.1a. Technical Drawing NO.2.1A
Kontroll av den bakre støtfangerens monteringsposisjon vil bli kontrollert på «utslipp», på lik linje med kontroll av frontfanger.

 

 

For klassen JR125 så endres med umiddelbar virkning minimumsvekten fra 152kg. til 146kg. ut sesongen 2024.  Det vil fremover bli utført vektkontroller på løpene videre i 2024, både på kart og fører slik at dette kan tas med inn i arbeidet for hvilke minimumsvekter som skal benyttes fra 2025, når flere motoralternativer blir tillatt å bruke i klassen.

Om man ønsker å kjøre JR.125 fra og med det året man fyller 12 år, så må fra 01.01.2025 følgende krav oppfylles:

  1. Føreres vekt (inkludert kjøreutstyr) må være minimum 40kg. gjennom hele konkurransen.
  2. Føreren må ha løst løpslisens foregående kalenderår. Debutantlisens godkjennes ikke.

Hvis overnevnte krav ikke kan oppfylles, må føreren ha fylt eller fylle 13 år, innværende kalenderår.

 

Presiseringer:

Plassering av laptimer vil bli kontrollert iht. Technical Drawing NO.1.2 Steering Wheel
Vi ber om at alle sjekker sine plasseringer av denne, og dette vil bli kontrollert under teknisk kontroll før løp.

Alt av personlig sikkerhetsutstyr skal medbringes til forhåndsbesiktelse for kontroll. Det vil også bli påkrevd at kjøredressen er i «hoftehøyde» når føreren entrer startgården, slik at funksjonærer enkelt kan se at godkjent ribbensbeskytter anvendes i de klasser hvor dette er påbudt.

Det finnes klare regler for hvordan man av hensyn til alle deltageres sikkerhet skal reagere som fører dersom det oppstår en gulflagg-situasjon.

I forbindelse med treninger gjør vi oppmerksom på at alle skal følge de samme tekniske bestemmelsen som gjelder på løp. Dette gjelder like mye for utøverne som det gjelder for den klubben som arrangerer treningen. Vår oppfordring nå i første omgang er å ikke blande klasser på trening, likeså vurdere en deling av klassen hvis man er over 15 stk. på banen samtidig. Det er treningsansvarlig på vegne av klubben som har ansvar for at treningen gjennomføres iht. NSR.§705 (Bestemmelser om organisert trening)

 

Med dette så ønsker vi alle en riktig god helg og lykke til fremover.

 

/Kartingseksjonen, NBF