Viktig melding fra Racingseksjonen

Løpet på Frøya 31. juli – 1. august 09 er avlyst. Racingseksjonen arbeider med å finne alternativer for de klassene som er berørt og vi kommer med en melding om dette så fort vi vet mer.

GT-klassene
Racingseksjonen har i møte 18. juni vedtatt følgende endringer gjeldende for den obligatoriske PIT-stoppen.

1. Det er ikke lenger krav om at førerne må stoppe motoren ved PIT-stoppen, men kravet er at de må være sikre på at bilen står i fri før de går ut av bilen. Skulle det oppstå en farlig situasjon som følge av at bilen ikke stod i fri, er det opp til dommerne å pådømme dette. Ved bensinfylling er det fortsatt obligatorisk med stopp av motoren.

2. Enkelte førere har valgt å bruke «HANS» og det er vi veldig glade for, men dette kan skape problem ved PIT-stoppen og vil tilbyr derfor disse førerne et alternativ, de kan velge å gjennomføre PIT-stoppen som vanlig eller ta en Stopp & Go på 30 sekunder. Dette må avtales på forhånd med arrangøren slik at disse kan være forberedt med en egen funksjonær for dette, og det er førerens ansvar at arrangøren får vite dette. De bilene som velger denne løsningen skal da i tillegg ha en stor H øverst i ruta på venstre side, den skal være minimum 10 cm høy og i en lett synlig farge. Føreren må selv organisere noen til å fjerne merkingen på sideruta som viser at vedkommende har vært i PIT-stopp. Det vil være 1 funksjonær til å betjene denne tjenesten og hvis kø oppstår skal tiden (30 sekunder) telle fra bilen stopper foran flagget.