Viktig om betaling av e-faktura!

Dersom man betaler en e-faktura med Vipps i Gnist eller kontant/med kort her på kontoret, er det viktig at man går inn i nettbanken og sletter den som ligger til forfall der.
Hvis ikke ender man opp med å betale dobbelt, noe vi erfarer at mange gjør.
Har man derimot valgt å motta faktura både som e-faktura og Vipps, «snakker» fakturaene sammen.
Det er altså kun ved betaling med Vipps gjennom Gnist at man må slette e-faktura i nettbanken.