Vil du være med på egne jentesamlinger?

Også i år vil Norges Bilsportforbund samarbeide med Norges Motorsportforbund om egne jentesamlinger.

Det er Norges Motorsportforbund, som er forbundet for motorsykkel, båtsport og radiostyrt bil, som arrangerer samlingene, men også ressurser fra Norges Bilsportforbund vil bidra. Planen er tre fysiske og tre digitale samlinger gjennom året.

I fjor var det fire kvinnelige bilsportutøvere som var med, i tillegg til flere utøvere fra NMF sine grener, og også i år er det åpent for fire jenter fra bilsporten.

Innholdet på samlingene vil blant annet være fysisk trening, mental trening, kosthold, hvordan sette seg mål, utøverplaner og sosial moro.

Kvinnelige utøvere fra 13 år og oppover kan sende en epost til sportssjef Atle Gulbrandsen i NBF med en kort begrunnelse for hvorfor du bør få være med på disse samlingene. Så vil Styringsgruppen i NBF Talentutvikling plukke ut utøverne fra bilsport.

Samlingene er gratis for utøveren, og utgiftene dekkes av Norges Bilsportforbund.

Send inn din søknad før den 23. mars til atle.gulbrandsen@bilsport.no