Vinterfelger for Volvo Original i rally

Klasse 17 i rally (Volvo Original) kan bruke felger av fritt fabrikat med følgende begrensninger:

  1.  Kun i vinterløp 2018 med mulighet for forlengelse.
  2. 15″ diameter med bredde fra og med 5,5″ til og med 6,5″
  3. 16″ diameter med bredde fra og med 5,5 til og med 6,5″