Appell 289 – kunngjøring av dom.

Appelldomstolen behandlet 2. august 2022 appell nr. 289. Dommen kan leses her.