Appell 290 – kunngjøring av dom.

Appelldomstolen behandlet 2. august 2022 appell nr. 290. Dommen kan leses her .