Appell nr. 287 – Begjæring om gjenåpning

Appelldomstolen avsa 22.07.2021 beslutning vedrørende begjæring om gjenåpning av appell nr. 287. Domstolens beslutning finnes her.