Appell nr. 294 – Kunngjøring av dom.

Appelldomstolen behandlet 22. august 2023 appell nr. 294. Dommen kan leses her.