Digitalt budsystem i bilcross

Norsk Bilsports bilcrossarrangører ønsker et digitalt system for bud på biler, noe som er svært besparende både arbeidsmessig og tidsmessig. Etter at systemet ikke fungerte under landsfinalen for damer på Kongsberg 17. juni gjøres det nå forbedringer for å sikre at dette ikke vil skje i fremtiden.

NBFs bilcrosseksjon har arbeidet intenst etter løpet til NMK Kongsberg. Seksjonen, og spesielt leder Therese Bruer Larsen, har bidratt med mye hjelp til arrangørklubben for å rydde opp i de budene som ble lagt inn og for at de som har lagt inn bud får tilbake gebyrer de har betalt.
I tillegg er det leid inn ekstern ekspertise til å gjennomgå hele det digitale systemet for å finne ut hva som gikk galt. Så langt er det på det rene at det ikke er selve løsningen med å legge inn bud, som ikke er mer avansert enn en nettbutikk, som er problemet. Det var høyst sannsynlig for stor trafikk på serveren der vi har nettsiden. Dette vil bli forbedret, ved at vi flytter nettsiden til en egen dedikert server, og dessuten vil alle mulige feilkilder og svakheter vi kan finne bli forbedret. Målet er helt klart at alle mulige svakheter skal elimineres, og at det som skjedde på Kongsberg ikke skal skje igjen. Det er ingen som er i tvil om at en digital løsning er fremtiden og i tråd med tiden vi lever i, derfor skal vi få dette til å fungere.

Så lages også en manuell reserveløsning, som vil bli beskrevet i Bilcrossreglementet og den vil dermed være lik på alle arenaer.

Det er sterkt beklagelig at NMK Kongsberg kom i den situasjon de gjorde, og NBF vil selvfølgelig yte økonomisk kompensasjon til klubben for det tap av inntekter klubben fikk på grunn av det inntrufne. Det er en god dialog med NMK Kongsberg rundt dette.

 

Oslo, 9. juli 2023

Norges Bilsportforbund
Hallgeir Raknerud
Generalsekretær

Les også: