Endrer landslagsmodellen

Styringsgruppen i NBF Talentutvikling har bestemt at landslagsmodellen til Team Norway endres litt i 2024.

Landslaget til Norges Bilsportforbund, Team Norway, blir ofte kalt «Norges raskeste landslag». Team Norway så dagens lys som et rent juniorlandslag i 2012, og elitelandslaget kom på plass i 2018. I 2019 ble Team Norway delt inn i et elitelandslag, et satsingslandslag og et juniorlandslag.

-Vi har nå hatt vår landslagsmodell uendret i fem år, og ønsker å utvikle den til det bedre. På bakgrunn av det vi har lært de siste årene, har vi bestemt at Team Norway i 2024 skal bestå av et elitelandslag og et satsingslandslag, mens juniorlandslaget blir erstattet av flere breddeaktiviteter som er åpne for alle, forteller sportssjef i Norges Bilsportforbund, Atle Gulbrandsen.

Elitelandslaget skal fortsatt være for utøvere som primært lever av bilsport, og som hevder seg i det internasjonale toppsjiktet i sin gren.

-Det er svært få som har blitt tatt ut av elitelandslaget de siste årene, men det er stadig nye utøvere som kommer inn. Det er et sunnhetstegn for norsk bilsport, som nå har flere utøvere enn noen gang som mer eller mindre lever av sporten og hevder seg i det internasjonale toppsjiktet – og det gjør de år etter år.

En håndfull utøvere vil bli plukket ut på satsingslandslaget i 2024.

-Dette vil være utøvere med et så stort talent og så spennende satsinger at vi tror de kan ende opp på elitelandslaget i løpet av få år. Disse utøvere vil få tett oppfølging av våre trenere.

Juniorlandslaget vil i 2024 bli erstattet av flere breddeaktiviteter, som vil være åpne for alle.

-I tråd med både forskning og andre særforbund vil vi ha noe mindre elitefokus på de yngste, men heller legge opp til et inkluderende miljø hvor alle som ønsker det kan få hjelp til å bli bedre. Vi vil ha enda flere fellessamlinger enn tidligere, og disse skal være åpne for alle som ønsker å komme. Her kan man lære om fysisk trening, mental trening og mye annet som må til for å bli god i bilsport.

Det planlegges også en liten «premie» til alle som kommer på samling.

-På denne måten blir det heller ingen forskjellsbehandling blant de yngste. Alle som vil kan delta på våre samlinger, og vi vil også legge opp til at det er mulig å søke om hjelp også utenom samlinger, sier Gulbrandsen.

Uttaket til Team Norway 2024 gjøres som vanlig på nyåret. Da vil det også komme mer informasjon om breddesamlingene i 2024.

Les mer om Team Norway her!

Les mer om høstsamlingen 2023 her!