FIA XC Academy Trophy – invitasjon til interesserte

Også i 2022 vil FIA arrangere FIA XC Academy Trophy, samme mesterskap som Karl Peder Nordstrand i 2021 ble nummer tre i. Dette er et mesterskap for enhetsbiler, Cross Car jr, en bil som har mye likheter med Crosskart i Norge.

Som et utgangspunkt kan hvert land nominere en deltager, men erfaringen fra 2021 tilsier at det er mulighet for flere.

Krav til deltagere:

Må fylle 13 år i løpet av 2022, men kan ikke ha fylt 16 år før første løp i mesterskapet.
Inneha internasjonal lisens minimum ITF og maksimum ITD-C (se kriterier for lisens her: https://bilsport.no/internasjonale-lisenser/)

NBF inviterer interesserte deltagere til å melde sin interesse ved å sende en epost til crosskart@bilsport.no med CV over oppnådde resultater og kvalifikasjoner, innen 15. mars.

Serien består av:

25.-26. juni Matschenberg, Tyskland
30.-31. juli Toldijk, Nederland
20.-21. august Prerov, Tjekkoslovakia
24.-25. september Maggiora, Italia
08.-09. oktober Mollerussa, Spania

Det er et firma som står for biler til serien og man kommer til ferdig «turnkey» bil på løpet. Eneste man trenger å ha med er personlig utstyr. For dette betales en serieavgift for service på bilene. Man må også melde seg på til hver enkelt arrangør og betale anmelderavgift.

Deltagere må selv dekke alle utgifter i forbindelse med løpene, som reise, opphold og løpsutgifter.

Komplett reglement for serien finnes her

Førere som blir godkjent av FIA som deltagere vil få tilsendt mer utdypende informasjon i løpet av våren.