Internasjonale lisenser

Orientering om medisinsk undersøkelse ved utstedelse av internasjonal lisens.

NORGES BILSPORTFORBUND er i henhold til ISR Appendix “L” Art. II pålagt å kreve medisinsk vurdering av utøvere i internasjonale konkurranser.

Skjemaer er utarbeidet i henhold til de bestemmelser som gjelder og må fornyes hvert år.

Alle som søker om internasjonal lisens for første gang må gjennomføre FIA sitt sikkerhetskurs.

FIA driver safety training elearning user instructions.

Link til kurset

Ved fullført godkjent kurs utstedes ett kursbevis som skal sendes NBF sammen med legeskjema.

 

Disse skjemaer medbringes til undersøkende lege:

Skjema nr. 1 skal fylles ut av søkeren.

Skjema nr. 2 fylles ut av søker i samråd med lege.

Skjema nr. 3 skal besvares av undersøkende lege.

Vi gjør oppmerksom på at alle papirer som oppbevares hos NBF blir makulert ved fornyelse av legekortet. Dette betyr at den lisensierte anmodes om å ha egne kopier for bruk ved evnt. forsikrings saker i ettertid.

 

NBF behandler alle medisinske opplysninger konfidensielt. Dokumenter som sendes NBF vil ikke være tilgjengelige for andre enn sekretariatets ansatte og NBF`s lege.

Det må regnes med 2 ukers ekspedisjonstid. Alle nødvendige opplysninger må foreligge før lisens utstedes. Dokumentene kan ikke være eldre enn 3 mnd ved søknadstidspunkt.

 

HUSK:

  1. Legesjekken må utføres hos lege autorisert til å praktisere i Norge.
  2. Legesjekken må ikke være eldre enn 3 mnd. før søknad om int. lisens sendes.
  3. Ta med urinprøve til legen.
  4. EKG-undersøkelse (hvert 2. år) under 45 år. Denne kan utføres hvilende.

            EKG-undersøkelse (hvert 2. år) for de over 45 (arbeids EKG).

  1. Internasjonal lisens koster kr 1470,- i tillegg til betalt nasjonal lisens. Tillegget inkl. generell starttillatelse og utvidet lisensforsikring.
  2. Anmelderlisens, se generelle bestemmelser pkt 9. Anmelderlisens.
  3. Bilde skal sendes sammen med søknaden. Bildet må være av nyere dato, og uten caps og reklame.
  4. Førstegangssøkere må legge ved kursbevis fra FIA sitt sikkerhetskurs.

Skjemaer:

Søknad/legeskjema Crosscar

Søknad/legeskjema Engangslisens

Søknad/legeskjema Dragrace

Søknad/legeskjema Karting

Søknad/legeskjema Racing/drifting

Søknad/legeskjema Rally

Søknad/legeskjema Rallycross

 

Det gjøres oppmerksom på at det er strengere synskrav på internasjonal lisens enn det som er kravet når det gjelder å få førerkort i Norge.

Ved eventuelle spørsmål, kontakt NBF, tlf. 23 05 45 00.

Skjema sendes pr. e-post til: sak@bilsport.no -Merk i emnefelt: Internasjonal lisens

Evt. pr. post om e-post ikke mulig til: Norges Bilsportforbund, Postboks 60, Bryn, 0611 Oslo

Informasjon om forsikringer