Forbedret forsikring for bilsportutøvere

Dekningen i ulykkesforsikringen som ligger obligatorisk i alle førerlisenser i NBF er forbedret fra og med i år. Men allikevel oppfordres alle til å sørge for en enda bedre dekning.

Alle som løser lisens gjennom Norges Bilsportforbund har inkludert en obligatorisk lisensforsikring. Forsikringen gjelder for skader som oppstår i forbindelse med løp og trening i samsvar med NBFs reglement, og internasjonalt løp og trening i samsvar med internasjonale Sportsreglementet ISR og godkjent av FIA, og/eller i samsvar med respektive lands nasjonale sportsreglement.

Det hører med til sjeldenhetene at vi har skader av alvorlig art i bilsporten, men når ulykken først er ute skal en ulykkesforsikring hjelpe deg å takle de økonomiske utfordringene i kjølvannet av en ulykke. Dersom du skulle omkomme i en ulykke, vil erstatningen utbetales til dine etterlatte.

Ulykkesforsikringen som alle har i sin fører- eller kartleserlisens har en maksimal ytelse ved invaliditet på kr. 1.500.000,. Dette er en tredobling i forhold til i fjor, da forsikringen ga en maksimal ytelse på kr. 500.000,-. På grunn av en god skadestatistikk og et langt kundeforhold hos If har Norsk Bilsport fått til denne forbedringen uten altfor stor økning i premien. Men noe mer av lisensavgiften går nå til If.

Når det gjelder utbetaling ved dødsfall er den fortsatt kr. 250.000,- og maksimal dekning av behandlingsutgifter er kr. 25.000,-.

I tillegg til denne kollektive ulykkesforsikringen kan alle lisensinnehavere selv kjøpe en tilleggsforsikring hos If gjennom NBF. Dette er en forsikring som gir dobbel ytelse ved invaliditet. Det vil si at man maksimalt kan få utbetalt kr. 3.000.000,-. Kostnaden for denne tilleggsforsikringen er kun kr. 150,-. Denne kan bestilles her


Utvidet forsikring

I tillegg til disse rene ulykkesforsikringene tilbyr If en utvidet forsikring som er spesielt viktig og nyttig for de som kjører løp utenfor Norge. Dette er en forsikring som sikrer deg behandling på sykehus og ikke minst hjemtransport fra utlandet. I begge tilfeller er dekningen ubegrenset.

Forsikringen gjelder kun for skade som skjer under godkjente løp og treninger.  For alle som har internasjonal lisens er denne forsikringen inkludert i lisensavgiften, mens alle andre kan kjøpe den for kr. 500,- pr kalenderår.
Forsikringen kan bestilles her

Ved deltakelse i konkurranser og trening utenfor Norge bør du ha egen reiseforsikring i tillegg.

 

Ansvarsforsikring
I tillegg til egen personlig ulykkesforsikring er også alle lisensierte i NBF garantert at de er inkludert av en ansvarsforsikring når de deltar i et NBF-godkjent arrangement i Norge. Dette er en forsikring som er lovpålagt gjennom Motorsportforskriften, og den tegnes av den aktuelle arrangør. Denne forsikringen dekker for eksempel skadeerstatning til funksjonærer eller tilskuer som blir skadet av en løpsbil. Det er heldigvis utrolig sjelden slike skader oppstår i Norsk Bilsport. Også denne forsikringen er levert av If.

Mer om Norsk Bilsports forsikringsordninger