Foreldres atferd er avgjørende for trivsel

Foreldre og foresattes atferd på billøp og trening er avgjørende for at de yngste skal få en god opplevelse i sporten og at vi alle skal trives. Dessverre rapporteres det om en del uheldige episoder.

Foreldre er viktige støttespillere og ofte en avgjørende forutsetning for at barn og ungdom skal kunne drive med bilsport. Det krever stor engasjement, men dessverre blir engasjementet noen ganger for stort, og fokuset blir også feil. Dette er ikke noen god situasjon hverken for egne eller andres barn som deltar i sporten.

-Vi opplever dessverre til stadighet foreldre som har problemer med å styre sitt temperament og som dermed lager dårlig stemning på en del av våre arenaer. Dette er svært uheldig og også helt unødvendig. Det går utover både deres egne barn, andres barn og ikke minst frivillige som lett kan miste motivasjonen, sier NBFs generalsekretær Hallgeir Raknerud. I år har det kommet rapporter til NBF etter flere arrangement, og det bekymrer.

Det er slik i all idrett at vi har forskjellige roller, og disse må man respektere. Løpsledelsen har sin rolle og juryen har sin rolle. Det er disse som styrer det som skjer på banen og som griper inn om det er behov for det. Det er ikke slik at foreldre skal la sin frustrasjon gå utover andres barn på grunn av noe som har skjedd på banen. Da kan man rett og slett ikke fungere i Norsk bilsport. Man kan være uenig i avgjørelser, men man må allikevel respektere dem, og ikke ødelegge et godt miljø.

-En, av flere, årsaker til at barn slutter med idrett i ung alder er at de opplever å føle ubehag og bli flaue over egne foreldre og deres oppførsel. Det er ikke bra. Som voksen må man gå foran med et godt eksempel og vise gode holdninger og atferd slik at bilsporten er en hyggelig arena der alle trives. Det er helt uholdbar oppførsel av en voksen ansvarlig person for eksempel å kjefte på andres barn, på løpsledelse eller jurymedlemmer. Kan man ikke være en god rollemodell i barneidrett så må man rett og slett finne seg en annen arena. Vi har ikke råd til at et fåtall enkeltpersoner skal ødelegge et godt og trivelig miljø for mange, sier Hallgeir Raknerud.

Det er viktig at miljøet som er tett på de som ikke klarer å oppføre seg på en akseptabel måte sier fra til vedkommende. Det er reaksjoner fra de som er tett på som vil være mest effektive. Det kan være foreldre til andre utøvere i samme klubb for eksempel eller klubbledere. Det viktige er å ta tak i problemet der og da slik at man kan få til en endring. Det å sette i gang et stort apparat med involvering av juryen på løp, eventuelt NBFs domsutvalg, burde være unødvendig når vi tross alt har med voksne mennesker å gjøre. Vi bør alle ha et ønske om at barna skal få være en del av sporten vår, og da må vi alle ta ansvar for at foreldrene ikke ødelegger denne muligheten.

Det er i alles interesse at alle lever etter bilsportens Fair Race som du finner her.

Er det foreldre som ikke oppfører slik man bør forvente overfor både egne barn og andre i bilsporten, så ta det opp med dem på en pen måte.

 

Foreldreveiviseren

Etisk veiviser for foreldre

Foreldre er viktige støttespillere og en forutsetning for barn og ungdom som driver med bilsport. Det krever som regel et stor engasjement. Dessverre blir engasjementet noen ganger for stort, ja så stort at det går ut over foreldrenes sunne fornuft og dømmekraft.

Det er et stor ansvar å være foreldre og ledsager. Derfor har Norges Bilsportforbund satt opp noen Foreldrevettregler. Målet med foreldrevettreglene er å påvirke foresatte og foreldre til å vise sunn fornuft og fornuftig oppførsel når de er med sine håpefulle på trening og løp.

 • Gi ros og oppmuntring i stedet for å finne feil, både til ditt eget barn og andre, og i både medgang og motgang. Dette gir bedre selvtillit og skaper et bedre miljø.
  • Kritiser aldri ditt eller andres barn på banen eller overfor andre.
  • Tenk over språket ditt og tenk på at også kroppsspråk gir signaler til barna.
  • Tenk på at det er ditt barn som deltar, ikke du.
  • Vis respekt for funksjonærer, løpsledelse og jury. Er man uenig i en avgjørelse skal dette tas opp på en saklig måte og uten harde ord. Respekter det som blir beslutningen.
  • Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta – ikke press.
  • Gå foran med et godt eksempel i alle anledninger. Husk at retningslinjene for Ren Bilsport også bør gjelde deg
  • Fortell ditt barn at aktivitet og idrett skal skje etter regler og fortell dem hvordan de skal løse og takle konflikter

Som foreldre/foresatte er det viktig at du har tenkt gjennom hvordan ditt engasjement kan få betydning både for deg selv og alle rundt deg!

Viktige spørsmål kan være:

 • Hva er ditt engasjement rettet mot?
  • Hvem er ditt engasjement rettet mot?
  • Hvordan påvirker ditt engasjement barna?
  • Hva tenker barnet om ditt engasjement?
  • Hva skjer når/dersom ditt positive engasjement går over i et negativt engasjement?

Les også Olympiatoppens anbefalinger til idrettsforeldre