Fair Race

Fair Race er mye mer enn svarte flagg. Fair Race handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre.

• Jeg viser respekt for funksjonærer, løpsledelse og jury.
• Jeg viser respekt for mine teamkamerater.
• Jeg viser respekt for mine konkurrenter.
• Jeg vil bidra til at alle trives og har det gøy.
• Jeg er til å stole på og oppfører meg positivt.

Fair Race handler om hvordan vi oppfører oss, både på og utenfor banen, slik at alle i bilsporten, deltagere, jury, arrangører og publikum, skal trives og ha det gøy sammen og med bilsport.

Du som deltager, teamkamerat og funksjonær bør tenke på at dess bedre vår bilsport synes og får oppmerksomhet i pressen og hos allmennheten, desto lettere kan vi få plass til en utviklende bilsport og det er vanskelig å kritisere noen som er glad og positiv.

Er du glad i god bilsport, bør du også være tilhenger av Fair Race. For bilsporten blir bedre når alle som deltar viser respekt for hverandre. Enten du er utøver, funksjonær eller jury, trives du best i et miljø som er positivt og basert på gjensidig respekt. Alle innen bilsport vil være med å utvikle en mer rettferdig bilsport. Uansett bør vi oppmuntre i stedet for å kritisere og gi oppmerksomhet til alt som er bra. Alle vil bli bekreftet på en bra måte. Skal vi kritisere bør vi gjøre det på en positiv måte.

Fair Race handler selvsagt om alt som skjer på banen. Men det handler også om hvordan vi oppfører oss utenfor selve banen. Oppførselen vår er et uttrykk for de holdningene vi bærer med oss. Der vil de gode holdningene knyttet til bilsport gi utslag i trygghet og god oppførsel også utenfor banen. Det er dette som er vår arena, det er her vi som driver med bilsport har kontrollen, setter grenser og bestemmer hvordan vi skal ha det sammen. Vi kan drive holdningskapende arbeid og påvirke alle aktører til positiv adferd.

Du skal oppføre deg respektfullt mot konkurrenter og funksjonærer. Er du misfornøyd med juryavgjørelser bruker du dine formelle rettigheter til å protestere – ikke kjefte på den som har tatt beslutningen.

• Behandle dine medkonkurrenter som du selv vil bli behandlet
• Oppmuntre i stedet for å kritisere
• Gi oppmerksomhet til det som er bra
• Granske kritisk på en positiv måte

Den fremgangsrike føreren er aktiv/vil synes og gi bra PR for seg selv samt interessere seg for andre på en ærlig og positiv måte. En fører som forulemper andre og også er negativ og kritisk mot seg selv er en taper. Tren på å lytte og være lydhør overfor andre. Dette lærer deg å bli mer aktiv og kan utvikle deg som fører.

Din innstilling bør være:

Innen bilsporten vil alle bli vinnere og gjøre så godt man kan. Alle vil ha det gøy og konkurranser skal vekke din og andres interesse. Du skal dra fra en konkurranse med et smil. ”Jeg kan alltid lære noe” skal du si til deg selv. Det er viktig at vi forstår at alle ikke har de samme forutsetninger og evne, og det er de som behøver oppmerksomhet. Det er gjennom de du kan utvikle deg selv.

Vårt felles mål med Fair Race er å skape et bedre arbeidsklima for våre aktive førere, funksjonærer og jurymedlemmer. Positive tanker og oppførsel gjør det gøy å delta i bilsport. Jobber vi med dette blir det lettere å rekruttere nye førere og funksjonærer og samtidig beholde alle våre så viktige førere og funksjonærer lenger i bilsporten.

Ved å tenke “Best utenfor banen” og “mer enn bare bilsport” kan vi oppnå både glede, felleskap og samhold, verdier som vil føre til gode resultater også på banen.

Felles for oss alle er:

Alltid
• Behandle din medkonkurrenter som du selv vil bli behandlet
• Ros det som er bra
• Granske kritisk på en positiv måte
• Behandle alle likt
• Respekter andres synspunkter og meninger
• Respekter mostandere, teamkamerater, funksjonærer, løpsledelse og jury
• Respekter omgivelsene
• Alle har rett til å være med
• Bilsport skal skape glede og felleskap
Aldri
• Mobbe
• Bruke dopingmidler
• Jukse
• True
• Snakke stygt om hverandre