Forgassere i Cadetti og Mini

Status på nye Forgassere og Coiler til Norswift Cadetti/Mini for 2020 sesongen.

 

SK Service AS og IAME S.p.A har dessverre hatt utfordringer som har gjort at de ikke klarte å levere de nye settene til oppsatt dato.

Ny dato satt til senest 15. Mars 2020, men kommer ting inn før så blir det opplyst om og sendt ut.

Bakgrunnen for forsinkelser har vært:

  • Mini forgasser manglet en merking noe som gjorde at alle forgasserne måtte sendes tilbake.
  • Cadetti gasser ble først testet som en prototype med et innsats i venturien. Dette ble gjort i Spania i begynnelsen av januar.
  • Alle coiler blir testet før de går ut av fabrikken og når produksjon ble satt i gang så fant man en feil slik at man måtte produsere alt på nytt. 

Den nye Mini forgasseren er på lager hos SK Servise AS.

Innbytte prisen er fortsatt 1280,- Inkl mva for alt du trenger.

Innbytte perioden er forlenget til 30. Mars 2020

Det tillates innbytte av en forgasser og en Coil pr. motornummer.

Gammelt produkt må leveres inn før man får nytt ut.

 

Det tillates at restriktor i eksos bores opp til maksimalt 14,0 mm på Cadetti (I 2019 12,5mm)

Vi kan også presentere noen glad nyheter.  

  • Under Vårløpet på Varna vil Tillitson være til sted og yte service til alle Cadetti, Mini og X30 fører som bruker forgassere fra dem.
  • Det har også vært bekymring i miljøet om at noen skulle kunne jukse med coiler og maks RPM, derfor låner IAME nå ut en test benk som Teknisk kan bruke på Norswift og X30. Her kan man sjekke både tennings kurve og maks RPM.

 Har dere spørsmål kan de rettes til importør SK Service på post@stianmotorsport.no eller 69 83 84 06

 Vi henviser også til tidligere info om nytt sett til Norswift motoren: https://bilsport.no/forgassere-i-klasse-mini-og-cadetti/