Fortsatt bilsport-forbud

Tiltakene mot spredning av Koronavirus videreføres til over Påske. All bilsportaktivitet, løp og treninger er dermed fortsatt forbudt, foreløpig frem til 13. april.

Regjeringen har forlenget sine tiltak som ble iverksatt 12.mars. De vil nå i første omgang vare til over Påske. Blant tiltakene er at kulturarrangementer, idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Forbudet mot organisert idrettsaktivitet er hjemlet i smittevernloven. Brudd på disse bestemmelsene kan straffeforfølges.

Her kan du lese mer om tiltakene.

NBF har valgt fortsatt å ha sitt kontor stengt for publikum inntil videre. Men alle ansatte er operative og tilgjengelige på E-post og telefon. Lisenser ekspederes også som vanlig, via E-post og Gnist. I tillegg er alle ansatte og alle tillitsvalgte ilagt reiseforbud i NBFs regi inntil videre. Vi har også avlyst alle møter og kurs med fysisk fremmøte i NBFs regi.