Ikke mulig å trene med løpskjøretøy

NBF har de siste dagene fått henvendelser fra klubber og miljøer i Norsk Bilsport om mulighet til å organisere treninger i den perioden vi er i med begrensninger på grunn av Korona-viruset.

 

– Vi er imidlertid klare på at dette ikke lar seg gjøre, og ber alle respektere full stans i all kjøring inntil videre, sier NBFs generalsekretær Hallgeir Raknerud.

Foto: Benjamin A. Ward / Norges Bilsportforbund

Det er ikke vanskelig å forstå at mange ønsker aktivitet og å trene. Men det er full stans og det oppfordrer vi alle til å respektere. Motorsporten er i en noe annen situasjon enn en del andre idretter. Det er for eksempel ikke mulig å drive med såkalt egenorganisert trening med løpskjøretøy. I henhold til reglementet skal det være et visst antall funksjonærer til stede. I henhold til Motorsportforskiften skal all aktivitet også være organisert av klubb tilsluttet NBF, og disse kan ikke ta ansvar for at en trening avvikles innenfor de krav helsemyndigheten har fastsatt. Dermed er det også slik at om noen trener allikevel så vil ingen forsikringer være gyldige.

-Det er nettopp det at vår idrett styres av Motorsportforskriften og dermed en del pålagte forsikringer, som gjør at det, foreløpig frem til 13. april, er full stans i all organisert trening og løp, sier Raknerud videre.

-Det er beklagelig, men vi håper alle viser forståelse for de pålegg myndighetene har kommet med. Det vil være til beste for oss alle. Alle tiltak som kan hindre spredning av smitte må vi alle støtte opp om. Vi må være tålmodige og i første omgang se om det blir endringer etter 13. april

Det er imidlertid full mulighet til å drive fysisk egenorganisert trening, eller for eksempel kjøring med simulator, og NBF har tips om dette. Vi oppfordrer derfor alle til å benytte seg av disse mulighetene som en forberedelse til sesongstart.