Fortsatt gratis vognlisens på nybygde bilcrossbiler

Ordningen med gratis vognlisens for nybygde bilcrossbiler vil fortsette i 2024, med en liten forskjell. I 2024 er det kun biler som er bygget her i landet, ikke importerte ferdige bilcrossbiler. Hensikten er fortsatt å belønne de som faktisk bygger selv og på den måten bidrar med nye biler inn i sporten.