Funksjonærer

Godt synlig med sine gule vester er funksjonærer vesentlige for at et arrangement skal kunne gjennomføres sikkert og effektivt i hele landet.

Funksjonærer utfører en rekke viktige oppgaver, fra kiosk, billettsalg og renhold til det mer sportsrelaterte som å vise flaggsignaler til deltagere på løp, bemanne tidtaging og resultatservice eller veivakter i et kryss på rally.

Med mange frivillige legges det godt grunnlag for gode miljøer i klubbene, uavhengig av hvilke oppgaver som skal utføres.

Ønsker man videre innføring i sporten og mer sportsrelaterte oppgaver kan man via klubben få innføring i slike oppgaver, eventuelt gå kurs osv.

Norsk Bilsports funksjonærer skal være godt innført i sine oppgaver og mange blir brukt på tvers av klubber på grunn av sitt engasjement og innsats. På siden offisielle funksjonærer kan du lese mer om noen av rollene innenfor et bilsportarrangement.