Offisielle funksjonærer

Norsk Bilsports offisielle funksjonærer er funksjonærer som som har spesifikke oppgaver på et stevne.

Disse skal sørge for at alle arrangement blir kjørt i henhold til de reglement som er laget for å sikre – så langt det er fornuftig mulig – sikkerhet og fair race.

Visse offisielle funksjonærer skal være lisensiert og autoriseres gjennom nødvendige kurs.  Norsk Bilsport har kurs for lisensierte autoriserte funksjonærer som dekker de fleste bilsportgrener. Dette gjelder løpsledere, jurymedlemmer, Race Director, løpssekretærer, tekniske kontrollører, Racekontroll og instruktører.

Andre offisielle funksjonærer er: sikkerhetssjefer, tidtagere, Bane- og veiobservatører, flaggvakter, faktadommere, startere, medisinsk ansvarlig, miljøansvarlig.

For mer utdypende informasjon se § 102 Offisielle funksjonærer og Vedlegg F til §102 – Funksjonærer i Norsk Bilsport