Bud

Arrangøren er ansvarlig for å gjennomføre anbudsprosessen etter gjeldende regler.

Budskjema

Uansett om man skal ha manuelle eller elektroniske bud må klubben trykke opp budlapper som kan brukes under budgivningen. Disse skal bestå av to ark med gjennomslag. Klubben står fritt til å bestille slike skjemaer der de selv ønsker.

Det er utarbeidet mal for budskjema som klubbene kan bruke. Malen er laget for 10,5 x 15 cm.

Klubbens egen logo må settes på før trykking. Ønsker man at skjemaene skal være nummererte må klubben be om dette.
Pris på trykking av slike skjemaer vil variere på antallet man bestiller.

Budskjema (Illustrator fil kan sendes ved henvendelse til bilcross@bilsport.no)