Informasjon til arrangører – budkonvolutter

Informasjon vedrørende budkonvolutter

Fra 2024 er det innført nye budskjema i bilcross. Dette er skjemaer som klubben selv må trykke opp. Se mer informasjon om dette her: https://bilsport.no/grener/bilcross/bilcross-arrangor/bud/

Seksjonen er kjent med at en del klubber fortsatt har en del budkonvolutter av den gamle typen liggende. Det kan søkes om dispensasjon til å bruke opp disse. Klubben må da sende søknad til bilcross@bilsport.no.

Det presiseres at de to alternativene, budskjemaer og budkonvolutter, ikke kan brukes samtidig, dvs på samme løp. Kun det ene eller det andre. Klubben må derfor være sikker på at de har nok til det alternativet som velges.

Dersom tidligere budkonvolutter brukes, skal det beskrives i tilleggsregler at dispensasjon er gitt til dette, samt at dispensasjonen skal slås opp på offisiell oppslagstavle og ved budlukene.

Vi oppfordrer klubber til å samarbeide for å få brukt opp tidligere budkonvolutter.