Reglement Dragrace

På bilsportboka.no finner du alle reglement for Dragrace

 

Alle reglement nedenfor er for 2017 og ligger til informasjon inntil alle reglement for 2018 er publisert!

§605 Reglement for Dragrace 2017

§606 Arrangørbestemmelser for Dragrace 2017

§628 Teknisk Reglement for Competition 2017

§631 Konkurransereglement for Dragrace 2017 endret 23032017

607-609 Bane og Sikkerhetsbestemmelser 2017

610-612 Bestemmelser om Vognlisen Reklame og Teknisk Kontroll 2017

614 Generelle Tekniske Bestemmelser 2017 endret 02042017

615 Arangørbestemmelser for Junior Dragracing 2017

615 Arangørbestemmelser for Junior Dragracing 2017endret 23032017

616 Teknisk Reglement Junior Dragster 2017

617 Teknisk Reglement Sportman Junior Cars 2017

618 Teknisk Reglement Sportman Junior Dragster 2017

620 Teknisk Reglement for Street Legal 2017

621 Reglement for 1-8mile ET racing ved S treet Legal 2017

622 Teknisk Reglement for ET racing 2017

623 Teknisk Reglement for Super Street 2017 endret 23032017

624 Teknisk Reglement for Super Gas 2017endret 23032017

625 Teknisk Reglement for Super Comp 2017 endret 23032017

626 Teknisk Reglement for Pro Street 2017

§627 Teknisk Reglement for Street 10.5 2017