Mer informasjon Karting / Lisens

Kartsporten er for mange det første bekjentskap med bilsport. Karting gir deltagerne fartsopplevelse ved at fører er plassert nær bakken i et åpent kjøretøy. Hastigheter opp mot 80 km/t kan forekomme i de minste klassene. I de største klassene er farten høyere.

I hver av hovedklassene er det mange klasser inndelt etter alder og motorvolum. I noen av klassene kan kostnadene holdes på et rimelig nivå.

Spørsmål vedr. Karting: karting@bilsport.no

For startnummer i karting send e-post til June Korsmo (june@gokartsport.no) og oppgi navn, klasse og klubb.

 

INFORMASJON

Førerlisenser
Krav: Det kreves bestått teori- og praksiskurs i regi av NBF og gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NBF.
Det kreves Ledsagerlisens for utøvere under 18 år. Ledsager må gå kurs.

Etter fullført kurs vil du kunne søke om en debutantlisens. Du må så starte i minst 2 approberte løp i debutantklassen i løpet av 2 år.
Debutanten kjører tidskjøring og det kan godkjennes to heat pr. løp.
Etter 2 approberte løp, må kopi av resultatlistene sendes til NBF . Deretter vil du få en ordinær junior eller senior lisens oppdatert i Gnist.

I karting er det 3 typer lisens.
Karting Senior – Fra det året man fyller 19 år.
Karting Junior – Fra det året man fyller 8 år – ut det året man er 18 år.
Karting Kun trening – fra det året man fyller 6 år.

Vognlisens
Enhver deltager må løse vognlisens ved deltagelse i trening og løp. Vognlisensen utstedes hos NBF. Ved utstedelse av vognlisens for nybygd kart eller eierskifte må søknadsskjema fylles ut og sendes inn til NBF. Skal karten registreres for første gang, sendes også tollpapirer inn. Ved fornyelse av vognlisens (samme kjøretøy, samme eier som sist) fylles søknadsskjema «Fornyelse av vognlisens» ut. Alternativt kan fjorårets vognlisens sendes NBF med påskrift om fornyelse.

Alle søknadsskjemaer finnes her

Reklamelisens
Det er ingen reklameavgift på kart.