Informasjon om lisenser

Det finnes flere konkurranseformer innen offroad – fra enkle ferdighetsprøver for standardbiler til ekstreme konkurranser med spesialbygde monsterbiler.

Lisenstyper:

Det fins 3 typer førerlisenser for Offroad-grenene:

Førerlisens Offroad senior – Fra fylte 18 år.
Førerlisens Offroad Junior – Under 18 år.

Spesialreglementene angir aldersgrenser i de forskjellige grener.

Førerlisens Terreng Touring Familie – Fra fylte 18 år
Terreng Touring-lisensen gir rett til å ha med passasjer fra fylte 3 år. Alle i bilen skal være i samme familie, og arrangøren fører lister over hvem som deltar med navn på de som sitter i bilen.

Ledsagerlisens
Alle utøvere under 18 år må ha med seg en ledsager med ledsagerlisens ihht. Generelle Bestemmelser art. 9.5.

Vognlisens
Enhver deltager i Biltrial og Formula Offroad må løse vognlisens ved deltagelse i trening og løp. Vognlisens må søkes om hvert år.

Ved eierskifte eller ved nybygd bil må vognlisenssøknad sendes inn.

Ved fornyelse (samme eier/samme kjøretøy som sist), kan «Fornyelse av vognlisens» skjemaet benyttes.

Alle søknader finnes her:  https://bilsport.no/lisenser/

Det er ikke krav om årskontroll for Formula Offroad, Biltrial og Terreng Touring. Det er  heller ingen reklameavgift i disse grenene.