Informasjon og dokumenter for NM og NC arrangører Rallycross

Klubber som ønsker å arrangere NM og NC i Rallycross må sende en søknad om dette til rallycross@bilsport.no i august/september. Rallycrosseksjonen (RCS) behandler søknader og beslutter hvilke arrangører som skal inngå i neste års NM- og NC-serie. Hvis man er tildelt løp, må klubben legge inn digital søknad her.

Seksjonen forsøker å ha god oppfølging med arrangørene i form av arrangørkonferanser og møter.

Profilering

NM- og NC-logoer finnes å laste ned her: Grafisk profil

Funksjonærer

Seksjonen oppnevner følgende funksjonærer:

  • Race Director (arrangør må ha egen løpsleder)
  • Jury
  • Jurysekretær
  • Teknisk rådgiver (arrangør må ha egen teknisk ansvarlig) Teknisk rådgiver har med NBFs vekt som skal brukes under løpet.

Resultat og tidtaking

NBF har avtale med Camp Company GmbH, MW Race Consulting som kommer minimum 1 person som ansvarlig for tjenesten. I tillegg må arrangør stille med en person som kan bistå i denne tjenesten. Arrangør må ved påmeldingsfristens utløp sende liste over påmeldte til meik.wagner@camp-company.de

Arrangør må stille med følgende til kameradekning rundt banen: 1 stk strømpunkt, 230 V, til hvert kamera (aggregat). Det vil være 5-7 kamerapunkter rundt banen.

Arrangør må stille med kost og losji til oppnevnte funksjonærer og resultat og tidtaking. Resultat og tidtaking ankommer torsdag før løpet.

Oppslagstavle – Sportity

Alle arrangører skal bruke NBFs kanal for Rallycross NM. Dette er en felles kanal med samme passord for hele serien. Oppsett blir gjort fra seksjonen og arrangør administrerer kanalen for sitt løp med nødvendig dokumentasjon før og under løpet. Det er viktig at arrangør har en funksjonær dedikert til denne oppgaven. Informasjon om tilgang og bruk blir sendt hver enkelt arrangør.

Premier

NBF bestiller premier til NM-klassene (Supernasjonal) samt Rallycross jr., dvs alle A-finalister. Disse faktureres fra NBF til hver enkelt arrangør (se også dekkavtale). Arrangør må selv sørge for premier til NC Rallycross Historisk og eventuelle gjesteklasser. I tillegg er det ønskelig at arrangør stiller med premier til alle juniorer fra og med 7. plass (minnepremie).

Arrangør av finaleløpet må stille med blomster til 2. og 3. plass i hver enkelt NM-klasse, NBF stiller med laurbærkranser. Arrangør må også stille med blomster eller f.eks. «dekk-kranser» til de 3 beste i Norgescup-klassene (2 klasser).

Dekkservice

NBF har avtale med Avon Dekkservice AS (ADS) for levering av dekk og service i NM og NC. I avtalen er det pay-back for hvert solgte dekk, som tilfaller arrangørene. Den totale summen blir fordelt på hver enkelt arrangør og blir utbetalt etter sesongslutt. Kostnad for premier blir trukket fra utbetalingen. Arrangør plikter å stille med egnet plass i depot.  ADS skal ha tilgang il strøm ved ankomst. Fra kl. 07.00 dagen før løps-start må det være tilgjengelig stabil 230 volt 32 amper 3 fase, eller 16 amper 400 volt strøm til kompressor. 

Depot

Det er viktig å planlegge depot godt på forhånd slik at det er klart når deltagerne kommer.
Det er krav om brannvakter i depot hele døgnet, disse må være våkne på natten.
Sett dere godt inn i lokale bestemmelser og ha dialog med nødvendige etater lokalt.

Dokumenter

Forslag mal tilleggsregler

Baneregister og Baneprotokoll

Sjekk baneregister i god tid, sånn at alle dokumenter vedrørende banegodkjenning er på plass og tilgjengelig for juryen når de kommer. Sørg for at alt er i henhold til

Arrangørbestemmelser, bane og sikkerhetsforskrifter for trening og konkurranse på bane