Informasjon fra Bilcrosseksjonen

Det går nå mot mer normale tilstander og større muligheter for å arrangere bilcrossløp slik vi ønsker å ha det. Selv om pandemien ikke er over, lærer vi oss mer og mer hvordan vi kan leve med dette og arrangere på trygge måter. Seksjonen er veldig glad for at klubbene i større grad ser at det er mulig å arrangere løp og ha aktivitet for utøvere og funksjonærer. Billøp foregår på store områder med alle muligheter til at avstandsregler kan overholdes. Sikkerhet er vi flinke på i bilsport og dette gjelder da også i forhold til smittevern.

Fordi ting normaliseres mer og mer har vi endret Retningslinjer for anbud i Bilcross med Covid-19 restriksjoner. Det er ikke lenger et krav at arrangør fyller ut anbudskonvolutter, disse kan alternativt være ferdig utfylt av anbudsgiver før de kommer til anbudsluken.

Det er arrangør sitt ansvar og sørge for at alt gjennomføres på en god måte med tanke på smittevern. Arrangør kan i sine tilleggsregler ha egne regler som er strengere enn retningslinjene dersom de ønsker det for å beskytte sine funksjonærer. Dersom arrangør ønsker dette er det viktig at dette blir publisert slik at mulige anbudsgivere som ikke er bundet til tilleggsregler (ikke deltager) blir informert om dette også.

Vi får bare gode tilbakemeldinger om løpene som er arrangert, og «alle» er glade for at det blir mer og mer aktivitet i form av bilcrossløp.

Vi ønsker deltagere, arrangører og alle flinke funksjonærer en god sommer, og lykke til med løp utover sommeren.

Alle retningslinjer inklusive de reviderte retningslinjene for anbud i bilcross finnes på Covid-19 siden