Informasjon og retningslinjer i forbindelse med Covid-19

 

 

På denne siden samles informasjon og retningslinjer til klubber og utøvere i forbindelse med aktivitet i tiden med Covid-19

Generell informasjon

Tiltakene bygges gradvis ned

NBF innfører forenklede konkurranseformer

Permitteringer i NBF

Forbud mot idrettsarrangement frem til 15. juni

Kartlegging av økonomiske konsekvenser for norsk bilsport

Retningslinjer

Retningslinjer og veileder for aktivitet i Norsk Bilsport (oppdatert 14.10.2020)

 

Bruk av engangslisenser 23.04.2020

Retningslinjer kurs (revidert 20.05.2020)

Spesielt for Bilcross:

Retningslinjer for anbud i Bilcross med Covid-19 restriksjoner

Spesielt for Karting:

Informasjon vedr. Trening Formel-K

Gjennomføring løp Formel-K 2020

Spørreskjema Covid-19 Før løp

 

Informasjon fra myndighetene

Smittevernveieleder for idrett

Forskrift om smitteverntiltak

Helsedirektoratet

Kulturdepartementets krisepakke 3

Krisepakke 3 for klubber og arrangører