Informasjon fra Kartingseksjonen

Starten på denne sesongen har ikke blitt akkurat som planlagt, etter myndighetenes krav og tilpasninger for og bekjempe spredningen av Covid-19 viruset ble satt i verk har vi alle møtt en annerledes hverdag.
I disse tider er det gledelig for oss i kartingseksjonen å se at flere og flere klubber finner løsninger og tilpasninger for sin klubb slik at man kan trene karting.
Det er også svært gledelig å følge all aktivitet som foregår hos enkelte klubber, og det kan se ut som det har vært en liten oppsving i klubbene rundt omkring.
Det er også svært hyggelig og se at flere klubber ser på denne perioden som en mulighet til og ruste opp sine anlegg, det males, asfalteres, utvides og klippes m.m.
Takk til dere alle som holder hjulene i gang rundt i deres klubber! dette betyr utrolig mye for Norsk karting og vi tror det betyr mye for dere også. Stå på, bra jobbet!

I denne perioden har også kartingseksjonen hatt sine tilpasninger underveis, deriblant Norgesmesterskapet i karting.

Det har hvert ulike utfordringer og interesser som har ført til at NM-arrangørene har valgt og trekke seg.
NBF Kartingseksjonen ønsker ikke å gå i detaljer rundt disse to avlysningene, men vi vil gå gjennom våre rutiner og sørge for at vi ikke havner i en slik situasjon igjen.

Vi har valgt å rette fokus vekk fra NM i karting og heller fokusert på å legge til rette for at flere klubber kan arrangere løp i 2020 og med bakgrunn i dette vil det dessverre ikke bli avholdt NM i karting 2020.
Vi ser fremover på hvordan vi kan gjennomføre NM i karting 2021.

Det er svært viktig at vi alle følger de retningslinjer og føringer som legges til grunn fra myndighetene, NBF og arrangørklubbene.
Kartingseksjonen ønsker at flere klubber velger å arrangere Regionsløp utover sesongen. Dette for å være med på og forebygge risikoen for økt smittespredning.
Det vises også til muligheten for å gjennomføre forenklede konkurranseformer for å ha litt alternativ aktivitet på deres baneanlegg.

Vårt fokus er å ivareta sikkerheten knyttet til Covid-19, Slik at vi alle kan reise på løp og føle oss trygge. Vi har alle ett ansvar for at vi kan fortsette med bilsport aktivitet nå og fremover.

På bakgrunn av at alle løp i 2020 skal avvikles som regionsløp så vil alle mesterskap og cuper kanselleres, dette er da også ett led i vårt fokus på sikkerhet, da vi vurderer det slik at man vil ha en økt sirkulasjon dersom det kjøres mesterskap og cuper.

Utviklingen rundt Covid-19 viruset og hvordan dette påvirker samfunnet endrer seg stadig.

Grunnet situasjonen vi er i har valutakursene også endret seg drastisk.
NBF Kartingseksjonen har gjennom den siste tiden hatt dialog med Norswed og SKservice for å følge utvikling rundt dette da det har stor påvirkning på våres priser på Norswift motoren, RokGp motoren og dekkene.
På bakgrunn av høy Euro er det beklageligvis nødvendig for at forhandlerne også skal overleve, at prisene vil øke nå. Prisene vurderes løpende ut ifra kronekurs.

Det blir også i disse dager sendt ut ett skriv til hovedorganisasjonene (NMK, KNA og FMK) som skal ut til klubbene og deres aktive. Her belyser vi ideer og tanker for fremtiden som vi ønsker at DERE tar aktivt del i og engasjerer klubben deres. Viktig og presisere at deres tilbakemeldinger kommer fra deres lokale klubb og sendes til hovedorganisasjonen som tar dette videre til oss i kartingseksjonen. (Mail fra enkelt personer vil ikke bli prioritert.)
Vi håper dette skal engasjere og at dere ser på dette som ett positivt tiltak for og forme Norsk karting.

Det er en egen side for informasjon og retningslinjer i forbindelse med Covid-19 og bilsport. På denne  siden ligger det egne veiledere for hvordan trening og løp i karting skal gjennomføres i disse tider. Disse SKAL alle klubber sette seg inn i og følge under ordinær aktivitet.

Informasjon og retningslinjer i forbindelse med Covid-19.

I og med at aktiviteten rundt løp har blitt fraværende denne vår sesongen så langt har heller ikke seksjonen fått den store muligheten riktig enda til å delta ute hos klubbene.
Vi har fått henvendelser om å kjøre ulike kurs og det setter vi pris på, og ser positivt på at klubbene som nevnt tidligere benytter muligheten til og kurse personell og aktive i klubbene sine.
På bakgrunn av at vi ikke har hatt muligheten til å delta ute på løps-arrangement i år har vi ikke heller fått gjort alt vi hadde tenkt.
Det vil ligge en link her under som omfatter de aktive i Cadetti og Mini. Her ønsker vi og kartlegge vekten i disse to klassene.

Det er blitt gjort endringer i bilsportboka vedr. §750 pkt.12. Frontspoiler (Front fairing). Dette er for og gjøre praksisen lik med våre naboland.

Til slutt ønsker vi alle aktive og klubbene videre lykke til med alt arbeidet som legges ned og at vi er klare når vi skal være klare.
Så ser vi frem til å høre fra dere, og likeså møte dere etter hvert som sesongen går videre.
Ha en fin vår så ses vi plutselig.

 Spørreundersøkelse Cadetti / Mini klikk her

Med vennlig hilsen
NBF Kartingseksjonen