Informasjon om lisenser for 2023

Fører-, ledsager- og funksjonærfakturaer for 2023 sendes ut fra oss i løpet av uke 50 til de som har hatt gyldig lisens for 2022.
Har du ikke hatt lisens i 2022, men ønsker for 2023, søker du HER

Vognlisensfakturaer sendes ikke ut automatisk.

Her er det forskjellige prosedyrer i forhold til hvilken gren man deltar i.

Bilcross, Rally, Rallycross, Racing, Drifting, og Dragrace må sende inn årskontroll før vognlisens kan utstedes.

Ved utstedelse av vognlisens for nybygd kjøretøy eller eierskifte må årskontroll sendes sammen med vognlisenssøknad.

Street Legal, Crosskart, Offroad-grenene og Karting har ikke krav om årskontroll.

Ved utstedelse av vognlisens for nybygd kjøretøy eller eierskifte må vognlisenssøknad fylles ut og sendes inn til NBF.

Ved fornyelse av vognlisens (samme kjøretøy og samme eier som sist) sender man inn dette skjema HER

Banelisenser vil også sendes ut samme dag, med unntak av midlertidige banelisenser som faktureres manuelt.

 

ALLE fakturaer kommer i Gnist. I tillegg vil man motta faktura som e-faktura om man har det, alternativt på e-post.

Du finner alle typer lisenssøknader på hjemmesiden vår:

https://bilsport.no/lisenser/

Vi oppfordrer alle til å benytte de digitale skjemaene da disse er oppdaterte til enhver tid. Alle dokumenter som årskontroller, tollpapirer o.l. kan vedlegges.