Kartlegger økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvensene av Korona-viruset for norsk bilsport skal kartlegges. Alle klubber bes nå om å sende inn oversikt over bortfall av inntekter og eventuelle ekstra kostnader forbundet med forbudet mot all aktivitet.

 

Det er nedsatt et utvalg bestående av Generalsekretær Hallgeir Raknerud (NBF), Hedi E. Næss (NMK) og Børre Skiaker (KNA) som skal gå gjennom dataene fra klubbene og legge frem et samlet regnskap for norsk bilsport. Alle klubber vil i løpet av de nærmeste dagene motta informasjon rundt prosessen.

 

Kulturdepartementet har kommet med en tiltakspakke som skal kompensere for noe av det økonomiske tapet situasjonen påfører idretten og frivillighetene. Ordningen er ment å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset.

-Vi vil selvfølgelig på vegne av norsk bilsport søke midler fra denne tiltakspakken. Men det er ikke å forvente at bidragene vil komme til å dekke opp 100% for de økonomiske konsekvensene for den enkelte klubb. Men uansett hva vi måtte komme til å få i tilskudd fra det offentlige vil det være nyttig for Norsk Bilsport i forskjellige sammenheng å kunne dokumentere hva Korona-viruset har påført sporten av tapte inntekter, sier NBFs Generalsekretær Hallgeir Raknerud.

NBF ber også klubbene følge med både lokalt og nasjonalt på stiftelser som nå åpner opp for ekstra bevilgninger i forbindelse med Korona-situasjonene.

Dette er for eksempel Sparebankstiftelsen Vest:
https://www.spvnyheter.no/sparebanken-vest/etablerer-korona-fond-pa-100-millioner-kroner-til-stotte-for-frivillige-lag-og-foreninger-pa-vestlandet/

Det gjelder også Gjensidige Stiftelsen:
https://www.gjensidigestiftelsen.no/stotte-til-korona-tiltak/

Det er en kjent sak at svært mange av norsk bilsports klubber finansierer sin virksomhet med inntekter fra arrangement. Dette vil være både startkontingent, billettinntekter, kiosksalg og for BC-arrangører budgebyr osv. Vi er derfor klar over at situasjonen med dagens forbud mot aktivitet vil være alvorlig for mange klubber.  Samtidig vil en del klubber ha kostnader i forbindelse med planlegging av arrangement som vil bli avlyst eller flyttet. Dette ønsker vi også å kartlegge.

Bortfall av treningsavgift for de klubbene som organiserer trening ønskes også kartlagt, og dessuten bortfall av eventuelle sponsorinntekter knyttet til arrangement eller klubben generelt. I tillegg er det klubber som leier bort banen til f.eks. trafikkskoler, en aktivitet som kan være stoppet nå. Noen har klubbhus som leies bort til forskjellige arrangement, parkeringsområder/depotområder som leies bort til eksterne etc.

-Alle klubber blir tilskrevet i disse dager. NMK-klubbene fra NMK sentralt, KNA-klubbene fra KNA sentralt og de andre, fra NBF. Vi håper derfor at alle klubber tar seg tid til å være med på å gjøre kartleggingen så komplett som mulig, sier Raknerud videre.

Det er utarbeidet to enkle skjema som vi vil at klubbene fyller inn og returnerer.

Kontaktperson hos NBF er Torill Raknerud, E-post: arrangor@bilsport.no , tlf. 959 08 465

Det er lagt opp til enkel rapportering, og rapportering kan skje fortløpende så lenge forbudet mot trening og løp opprettholdes. Per i dag så gjelder forbudet til og med 13. april.

NBF oppfordrer også alle til å ha bilsportaktiviteten i tankene selv om vi ikke får utøvd sporten for tiden. Det vil være særs viktig å komme raskt i gang så snart forbudet oppheves, om ikke med store løpsarrangement så i hvert fall med organiserte treninger på baneanleggene. Vi må så snart som mulig ut av våre hjem og få det sosiale til å fungere igjen, og her vil bilsportsaktiviteten spille en viktig rolle.