Krisepakke 3: Husk søknadsfrist 15. januar

Koronakrisepakke 3 for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner, som bilsportsklubber og arrangører av bilsport, som har betydelig inntektsbortfall fra  eller , som følge av pålegg eller råd gitt av styresmaktene i forbindelse med covid-19-utbruddet. Les forskriften her.

Krisepakke 3 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. desember 2020. Søkerne må være registrerte i Frivillighetsregisteret. Søknadsfristen er 15. januar 2021.

Oversikt over oppdatert søkerliste og puljevise utbetalinger finner du her.

Dersom arrangementet eller aktiviteten er helt eller delvis gjennomført kan dere søke om 70 prosent kompensasjon.

Dersom arrangementet eller aktiviteten er helt avlyst, stengt eller utsatt til 2021 og skulle vært arrangert fra 1.november til og med 31. desember kan dere søke om 50 prosent kompensasjon. I perioden 12. mars til 1.november kan dere få kompensert 70 prosent.

Arrangement eller annen spesifisert aktivitet som på kort varsel må avlyses, stenges eller utsettes til 2021 på grunn av smitteutbrudd eller pålegg som gjør det umulig å gjennomføre aktivitet, regnes som delvis gjennomført. Det vil si at søker i disse tilfellene fortsatt kan få inntil 70 prosent kompensasjon.

Organisasjoner som har mottatt kompensasjon under tidligere krisepakker, men som isolert sett for krisepakke 3 har inntektsbortfall under 25 000,- kan også søke. Se nærmere informasjon under spørsmål og svar, eller send oss en e-post til krisepakke@lottstift.no.

Det kan søkes om:

  • Tapte inntekter fra arrangement som skulle vært arrangert i perioden (for eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter).
  • Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museum, akvarium, kinoer eller idrettsanlegg).
  • Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy og andre rom og lokale).
  • Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag på grunn av at andre sitt arrangement eller annen spesifisert aktivitet er helt eller delvis avlyst, stengt eller utsatt.
  • For annen spesifisert aktivitet kan det også søkes om kompensasjon for inntektsbortfall som har nær og naturlig tilknytning til tapte billett- og utleieinntekter.

Se ofte stilte spørsmål og svar om krisepakke 3.

Dette er en tillitsbasert ordning. Søkere plikter å gi opp korrekte opplysninger. Dersom dere er i tvil om hva ordningen kan kompensere må dette avklares før søknaden blir sendt.
Se ofte stilte spørsmål og svar i forbindelse med ordningen.

Eventuelle uklarheter, spørsmål og merknader i søknaden vil kreve skjønnsmessige vurderinger som kan føre til at flere får utsett utbetalinga av kompensasjon. Dersom organisasjonen er uenig i innretningen av ordningen, må spørsmål rettes til Kulturdepartementet, som har fastsatt regelverket på bakgrunn av Stortinget sitt vedtak. Det vil bli gjennomført etterhåndskontroll, og uberettiget eller for høg kompensasjon kan helt eller delvis kreves tilbake.

 

Søknadsfristen er 15. januar 2021.

 

Les mer om Koronakrisepakken her

 

NBFs samleside om Covid-19