Kunngjøring om dekk i NRC

I henhold til § 312 Teknisk reglement Nasjonal Rallycross (NRC) er kun dekk i henhold til dekkliste for NRC tillatt brukt. 

Dekkliste har vært oppdatert hvert år etter innspill fra dekkleverandører etter et makspris-system. Dette har dessverre blitt en utfordring. Kronekurs og andre økonomiske forandringer gjør at leverandører vanskelig kan holde seg innenfor gitte premisser. 

Seksjonen har derfor bestemt følgende endring i § 312. 

Dekk som er publisert på dekkliste for 2022 tillates brukt i 2023 og 2024. Systemet med makspris for dekkene utgår. 

I tillegg tillates dekk på liste for Rallycross Nasjonal. 

Komplett dekkliste kan sees her.

§ 312 (revidert) 18.04.2023

Fra 2025 vil Nasjonal Rallycross og Rallycross Nasjonal ha samme liste med tillatte dekk.