Lisenspriser halveres

Vi halverer prisen på helårs førerlisens for grenene autoslalåm, regularity og økonomiløp med øyeblikkelig virkning.

NBF har besluttet å halvere lisensprisen for lavterskelgrenene autoslalåm, regularity og økonomiløp med øyeblikkelig virkning.
De som allerede har betalt lisens for 2023, vil automatisk få tilbakebetalt halvparten av det de har betalt. De som har faktura som ikke er betalt, kan selv halvere beløpet når de betaler. Om man skulle glemme så er det ikke noen krise, da vil halve beløpet automatisk bli tilbakebetalt.
NBF håper tiltaket kan bety enda større oppslutning om disse grene der man bruker sin egen privatbil, og det er også et ønske om at flere skal bruke helårslisens fremfor engangslisens.

Slik er prisene justert:

Regularity, økonomiløp og Autoslalåm     Kr. 1.140,-           NY kr. 570,-
Autoslalåm Jr.                                                      Kr. 920,-              NY kr. 460,-

 

Vi minner også om at det i 2023 ikke betales avgift for vognlisens på nyregistrerte bilcrossbiler.