Momskompensasjon 2021/2022

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg – 2022

Fra og med 15. september 2021 åpnes det for innlevering av søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, for behandling i 2022.
Søknadsfristen er 1. desember 2021

Søknader leveres elektronisk på eget søknadsskjema via Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider https://lottstift.no/tilskotsordningar/om-momskompensasjon-idrettsanlegg/.

Skjemaet vil være tilgjengelig fra og med 15. september 2021. Regnskapsskjema finnes også via lenke på disse sidene.
Alle som skal søke om kompensasjon bør merke seg følgende punkter:
• Det er vedtatt ny søknadsfrist. Dette for å gi bedre oversikt over behovet ved utarbeidelse av budsjett.
• Ufullstendige søknader, inklusive vedlegg, vil kunne føre til at søknaden ikke blir behandlet.
• Ordningen omfatter alle som søker om spillemidler og oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom Kulturdepartementets tilskuddsordninger for bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak. Spillemiddelsøknaden må være i formell orden før søknad om kompensasjon kan innvilges.
• Anlegget må være ferdigstilt før det kan søkes om kompensasjon. Regnskapsskjema og revisorrapport skal inngå som vedlegg til søknaden og må oversendes innen søknadsfristen.

Se for øvrig: https://bilsport.no/arrangorportal/bane-sikkerhet/